lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2018

Årets tema på Certec informerar är Universell utformning, med internationella föreläsare på plats i stora hörsalen. Fler seminarier och mer information tillkommer längre fram. 

Dignity By Design: Delivering Lifespan Solutions for Global Equity & Inclusion

Creating for our comfort, providing for our existence, responding to the daily challenges that impact our lives, is a matter of Design. There has never been a more exciting or vital time for the presence of Design, and the need for “Humanism” in Design has never been more crucial to our future.

By focusing our talents and resources on the needs of each individual as equal, Designers have given birth to a new order: “Inclusivity By Design.” This "Design For All" philosophic challenge doesn’t simply ask “Why?” but rather, “Why not?”. Designer and Gerontologist Patricia Moore will examine the potential for this new order by Design and explore the global opportunities for our lifespan autonomy.

Patricia Moore, MooreDesign Associates

Lifespan Design: The Universal Challenge

By creating a consumer existence that celebrates individual capacity with Inclusive Solutions for the Lifespan, Design can be celebrated as the life force it is meant to be. Recognizing that every person has a level of ability is the primary directive of design. It is the designer’s mission to accommodate individual abilities with solutions that embrace every individual’s needs.

With a universal approach, an inclusive agenda, for the creation of the products that we use each day and the places in which we live, work and play, perhaps the critical variable of people, capable of viewing each other as vital and important individuals, regardless of age or ability, will actually come to pass.

Until that time, and as long as manufacturers and politicians mollify themselves, dismissing the ever-growing mass of people deliberately made unable, we will all exist as the potential victims of inadequate and discriminatory design. Not only is now the time for Lifespan Design Inclusivity and Universality, it is the only reason for Design.

Patricia Moore, MooreDesign Associates

Rätt från början

Vad betyder Funktionsrätt och hur hänger det samman med Universell Utformning? Mia Ahlgren berättar om hur begreppen formuleras i FN och om hur organisationer för personer med funktionsnedsättning bidrar till utvecklingen mot ett samhälle som grundar sig på människors lika värde. PeO Hedvall tar vid och berättar om hur det går med införandet av Universell utformning i Sverige.

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige och Per-Olof Hedvall, Certec

Bra design är frånvaro av dålig design – lär dig leta efter stjälpande motkrafter i design

När Begripsams medlemmar lyfter fram vad det är som de tycker är helt nödvändiga designegenskaper så är det viktigare att designern har låtit bli att lösa ett designproblem på ett visst sätt än att vissa egenskaper finns med. Att låta bli kan därför vara det viktigaste rådet till en designer. Gör inte så här! Begripsam har utvecklat ett sätt att diskutera denna företeelse. Vi kallar det stjälpande motkrafter i design. Om du lär dig känna igen en stjälpande motkraft kan du undvika att den finns med i din design. Vi menar att bra design i hög utsträckning kan beskrivas som frånvaron av dålig design.

Stefan Johansson, Begripsam

Virtual Reality-filmer för att förstå dolda funktionsnedsättningar

Med en serie Virtual Reality-filmer, där personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar visar och berättar hur de upplever olika situationer på arbetet, vill vi skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö där varje människa kan komma till sin rätt.

I två workshoppar har Certec, Funka och DART gjort en behovsanalys om vilka situationer och svårigheter på en arbetsplats som skulle kunna visas i VR-filmerna. Den Vinnova-finansierade förstudien ska resultera i en ansökan om ett huvudprojekt där några VR-filmer och kompletterande utbildningsmaterial tas fram.
Läs mer på Vinnovas projektsida: https://www.vinnova.se/p/vr-filmer-om-dolda-funktionsnedsattningar-for-mer-inkluderande-och-effektivare-arbetsplatser/

Håkan Eftring, Certec

Träna hemma efter en stroke?

I projekten ActivAbles och STARR har vi utforskat vad som krävs för att teknik ska vara till nytta vid träning i hemmet efter en stroke. Vi har under 2017-2018 utvärderat prototyper, och kommer att presentera både våra prototyper och resultaten från våra utvärderingar. De prototyper som utvärderas är en interaktiv balansmatta, olika lampor för återkoppling, bollar/rör för handträning samt en app (ett rörelsespel).

Charlotte Magnusson, Certec

Mitt liv, mina ord - nytt projekt om kommunikation och hjälpmedel

Ordförrådet utvecklas hela livet, men för den som använder samtalshjälpmedel kan det många gånger vara svårt att få hjälpmedlen att innehålla alla de ord och uttryck som behövs. Många är också beroende av personer i omgivningen för att göra de önskade anpassningarna. I projektet Mitt liv, mina ord, som stöds av Arvsfonden, vill vi att ungdomar och vuxna som använder högteknologisk AKK ska kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina hjälpmedel. Vi vill bland annat utveckla nya metoder och ett studiematerial som kan användas vid utbildning av assistenter. Vi kommer att berätta mer om detta och om arbetssättet i projektet där personer som själva använder AKK engageras som medarbetare.

Håkan Larsson, Philip Fransson, Föreningen Furuboda
Bitte Rydeman, Certec

Robusta Kommunikationsprogrammet Snap +Core First tillsammans med hjälp-appen Pathways

Tobii Dynavox presenterar nya kommunikationsprogrammet Snap +Core First till Windows och Ipad. För symbolanvändare är det här vägen till kommunikation och läskunnighet! Programmet är designat att vara intuitivt och lätt att börja använda. I hjärtat av Snap mjukvaran finns Core First kommunikationspaneler,  om är forskningsbaserad för att hjälpa dig att bygga upp vokabulär och kommunikationsförmågor tillsammans med hjälp-appen Pathways for Snap +Core First.

Stefan Wångsten, Tobii Dynavox

Nyheter i Grid 3

Med Message Banking kan man spela in viktiga meddelanden med sin egen röst och samla dem i en meddelandebank. Voice Banking innebär att man skapar en personlig talsyntes som bygger på ens egen röst. Nu är det möjligt att använda en sådan personlig talsyntes i Grid 3 och programmet stödjer också Message Banking. Vi visar hur detta går till och berättar om andra nyheter i Grid 3 vid vårt seminarium.

Jesper Persson, Picomed

Tillfälligt Individanpassat Stöd - en rådgivningstjänst för personer som har funktionsnedsättning

Tillfälligt Individanpassat Stöd (TIS) är en ny rådgivningstjänst för familjer som har barn med funktionsnedsättning eller för den som har en förvärvad hjärnskada. Primärt för personer som tillhör personkretsen för LSS. Vi genomför kompletta analyser av hela familjens situation. TIS erbjuder en helhetslösning för både arbetsgivare och privatpersoner. TIS kan även ges som en förebyggande insats (fri förebyggande behandling och rehabilitering) eller som en personalförmån. Både arbetsgivare och privatpersoner kan initiera detta.

Camilla Norberg Hansen, TIS - Tillfälligt Individanpassat Stöd

Stör mig inte i onödan, utan låt mig sova

En drastisk förbättring av djupsömnen har skett genom att inte störa personer på äldreboende i onödan. De boende har blivit piggare under dagen, äter bättre och oron nattetid har kraftigt minskat.

Genom att använda Pampett RFID sensor kan personalen på en läsplatta få information så att de gör insatser i rätt tid. Det gamla systemet med schemalagda ronder kan i många fall göra mer skada än nytta. Inom hemtjänsten kan biorytmen för en person fastställas så att nattpatrull, morgon och kvällsinsats sker mer optimalt och onödiga insatser undvikas.

Johan Sjöholm, Pampett

Neurofeedback - Hjärnvågsträning vid ADHD mm.

Björn Roslund som är läkare och specialist i barn och vuxenpsykiatri med särskild inriktning mot neuropsykiatri, föreläser kring neurofeedback, ibland även kallad EEG-biofeedback. En typ av "hjärnvågsträning" där du lär din hjärna att självreglera. Behandlingen kan ses som ett alternativ eller komplement till övrig behandling vid ADHD, Toruette syndrom, PTSD mm. Sedan 2008 samarbetar ADHD-kliniken NeoCog AB med Gunilla Radu vid Nordic Center of neurofeedback (f.d.Tränahjärnan&klaraskolan AB) med denna spännande behandling som nu utvärderas bl.a. vid Karolinska Institutet i Stockholms KIND-enhet som fokuserar kring neuropsykiatri.

Gunilla Radu, Nordic center of neurofeedback AB

Att skapa optimala miljöer för elever med funktionsnedsättningar

Hur ska vi ska motivera och inspirera barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar? Det kan gälla att delta, trivas och vara aktiva i en skolsituation men även hur vi ska tänka i privata situationer för att skapa en lust att vara med och att fortsätta lära. Föredraget innehåller sju nycklar till framgång som fungerar på oss alla, oavsett diagnoser, men är extra viktiga för personer med särskilda behov.

Ann Gomér, Bona Signum AB

Upploppet - Jojje maratonlöparen - mot alla odds!

Göran Wallin berättar om glädjen över livet och om att springa maratonlopp efter maratonlopp, efter att ha råkat ut för en svår trafikolycka som gav honom bestående skador. För honom blev löpningen en väg tillbaka och han brinner nu för att förmedla till andra vad som kan hända med kropp och själ när man blivit allvarligt skadad. Han har också berättat om detta i boken ”Jojje den meningssökande löparen”.

"Kroppen kan ses som ett alfabet. Den kan bli skadad och behöver vara i rörelse från första till sista bokstaven. Följ mina första steg ur rullstolen till de första löpstegen och vidare mot de första 21 maratonloppen!"

Se trailer för: Att leva med funktionsnedsättning - Den meningssökande löparen

Göran Wallin

Kat-kit

Louise Ardoris, Attendo AB

Widgit i vården - Symbolstöd för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården

Vi ser en ökande efterfrågan från olika verksamheter inom Hälso- och sjukvården vad gäller användandet av symboler som stöd vid kommunikation och information i mötet med patienter som av olika orsak har nedsatt kommunikationsförmåga. Vi har därför tagit fram ett material innehållande många nya sjukvårdsrelaterade symboler vilket dels kan användas i färdig tryckt form och dels kan installeras till InPrint 3, där man då kan redigera innehållet. Vi presenterar materialets olika delar.

Kerstin Kanebrant, Symbolbruket/Hargdata AB

Dövblindhet och teknik

Det finns sjukdomar och syndrom som påverkar både syn och hörsel, och dessutom är det inte ovanligt att åldersförändringar försämrar både syn och hörsel.

Syn och hörsel är de av våra sinnen som är helt överlägsna när det gäller både att ta till sig information och att kommunicera med andra. Får man en nedsättning på synen kompenserar man normalt detta mest med hörseln, och har man nedsatt hörsel kompenserar man med synen. När båda dessa sinnen är nedsatta eller saknas helt blir det därför en funktionsnedsättning som ger stora begränsningar i tillgång till information och kommunikation. Känseln, det taktila sinnet, blir det viktigaste sinnet för att kompensera för både syn- och hörselnedsättningen.

Ny teknik, inte minst den som finns i alla smarta mobiltelefoner, har öppnat många nya möjligheter att kompensera dessa begränsningar. Om hur det kan vara att leva med dövblindhet och hur teknik kan underlätta ska ni få veta mer om under vårt seminarie.

Karin Jönsson, Horisont AB
Lena Göransson, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Digital teknik, robotik och framtidens boende

Hur kommer framtidens äldreboende se ut? Vilka tekniska lösningar finns för de demografiska utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning? Med ett robothjälpmedel kan personer med funktionsnedsättningar fortsätta vara aktiva och självständiga precis som med andra typer av hjälpmedel. Med eventdrivna trygghetslarm ökar tryggheten utan att känna sig övervakad.

Camanio Care är ett innovativt robotikföretag som utvecklar och säljer produkter och tjänster inom robotik och digital trygghet inom vårdsektorn. Föreläsningen bjuder på film och reflektion kring hur ny teknik och svensk innovationskraft kan hjälpa oss utveckla framtidens välfärd.

Linda Björk, Camanio Care

Cyberhjärta - Träning med ny teknik

Satsningen Cyberhjärta handlar om att sammankoppla träning med ny teknik, ett projekt som drog igång på allvar i augusti 2016. Under en treårig satsning ska vi tillsammans med flera regionala och nationella organisationer hitta nya och innovativa rehabiliteringslösningar, genom att tillföra en extra dimension till dagens träning inom rehabilitering och habilitering. Denna dimension kan skapas med hjälp av datorspel, Virtual Reality, appar, dansplattformar, rytmik och sinnesupplevelser. Träning kan ske i bred bemärkelse där det exempelvis kan handla om balans, finmotorik, social och kognitiv träning, rytmik samt koordination.

Cyberhjärta är ett Arvsfondsprojekt där Funkibator ideell förening står som huvudman. Målet är att skapa alternativ och komplement till befintlig träning samt att sprida kunskap och inspiration till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Jesper Petersson, Cyberhjärta

Hjälpmedel genom hela livet, användaren i fokus

Med rätt tekniska hjälpmedel kan personer med kognitiv nedsättning få ökad självständighet och bättre livskvalitet. Här får vi ta del av konkreta berättelser om hur vi gett användarna en självständighet och ökat användarens delaktighet i samhället med hjälp av kognitiva hjälpmedel.

Peter Jinert, Abilia

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Mona Pihl berättar om Nationellt kompetenscentrum anhöriga och dess verksamhet. Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer, t ex

  • Förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • Praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • Organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • Vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare
  • Nya projekt i samverkan FUB

Mona Pihl, sjuksköterska, Nka 

 

AKK – en förutsättning för lärande

Ofta diskuteras alternativ och kompletterande kommunikation ur ett delaktighetsperspektiv, vilket är essentiellt, men lika viktigt är AKK för lärande. Dessa två delar samspelar givetvis, men med bakgrund som speciallärare, föreläsare, kursledare och författare är AKK en hjärtefråga när det kommer till skola och lärande. Språket är en grundsten för lärande, men den konventionella kommunikationen passar tyvärr inte alla. Allt du lär dig leder till större möjligheter att påverka och välja, både i det lilla och i det stora. Därför är AKK en grundläggande rättighet.            

Jonny Wåger – ISAAC Sverige 

Sidansvarig: