lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2016

Här hittar du årets schema: Program för Certec Informerar 2016 (Öppnas som pdf i nytt fönster) 

 

Ur programmet, utan inbördes ordning:

Jesper Petersson, projektledare Funkibator
Cyberhjärta - Träning med ny teknik
Projekt som lyfter fram träningsnytta i modern och ny teknik, exempelvis appar och spel. Genom att i första hand engagera med digital stimuli och spelglädje så uppmuntrar projektet till nya sätt att utöva och uppskatta olika former av träning. Cyberhjärta är ett helt nytt Arvsfondsprojekt där Funkibator ideell förening står som huvudman.


Susanne Bäckström, DART, Göteborg
KomHIT Flykting - kommunikationsstöd för människor på flykt
Idag flyr människor till Sverige. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk. DART, kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har fått i uppdrag att ta fram ett bildstöd som kan användas tillsammans med nyanlända inom hälso- och sjukvård samt tandvård. I samband med det skapas en ny webbresurs med nedladdningsbart informations- och kommunikationsmaterial, detta i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer vid koncernkontoret VGR.


Eva Holmqvist, DART, Göteborg
Ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning
Jag kommer presentera en studie jag gjort kring användning av ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning, och informera om ett pågående projekt där vi arbetar med att ta fram informationsmaterial och färdiga anpassningar som passar för ovanstående grupp.


Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) i ett inkluderande samhälle - en väg till hälsa och social delaktighet.
Anpassad fysisk aktivitet (AFA) har blivit ett globalt begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. Jag kommer att ge exempel från några aktuella forskningsprojekt med en förhoppning om att belysa möjligheter och hinder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att bedriva fysisk aktivitet.


Eva Alenbratt, KommSyn Skåne (DAHJM)
Afasi och surfplattor
Hur kan surfplattor och appar hjälpa personer med afasi? Ett litet antal personer i Skåne har fått appar förskrivet för kommunikation. Resultaten- framgångar och utmaningar- från ett projekt inom KommSyn Skåne (tidigare DAHJM) tas upp.


Per-Olof Hedvall, Certec
Plötsligt händer det: alla börjar prata om Universell utformning
Universell utformning är på god väg att etableras på allvar i Sverige. Men vad står begreppet för och hur går det att arbeta med universell formning? På denna föreläsning kommer jag att ge en introduktion till Universell utformning, de grundläggande principerna och ge några exempel på arbetssätt. Jag kommer också att berätta om universell utformning som en del av den svenska funktionshinderpolitiken. Min förhoppning är att du som deltagare får med dig tankar och inspiration som du kan ha nytta av i din vardag eller i ditt arbete.


Kirre Rassmus-Gröhn, Certec
Kul träning efter stroke
Att vara aktiv och träna är viktigt för hälsan. När man haft en stroke kan det vara svårt att fortsätta med samma aktiviteter som man gjorde innan. I projektet Activables, som startade för ett år sedan, arbetar vi med att skapa interaktiva objekt kan användas för att göra träning efter en stroke enklare och mer motiverande. I STARR-projektet, som varit igång ett halvår, är målet att skapa hjälpmedel för att hantera kända riskfaktorer för att undvika en ytterligare stroke. Under seminariet kommer jag att presentera hur långt vi kommit i projekten genom att presentera vad personer som haft en stroke själva säger om träning, riskfaktorer och motivation, samt demonstrera några nya idéer till produkter i form av prototyper.


Charlotte Magnusson, Certec
Ljud som ett sätt att förstå rummet
I EU-projektet ABBI utvecklas ett ljudarmband tillsammans med annan teknik som kan användas för att göra det lättare att förstå och lära sig olika miljöer. På seminariet presenteras det arbete som gjorts under senaste året. Vi visar vad som hänt med tekniken, och vad vi lärt oss i olika studier tillsammans med barn och ungdomar med synnedsättning/blindhet.


Håkan Eftring, Certec
Skolkontakten – Universellt utformat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan
Tänk om varje förälder kunde få skolinformation på precis det sätt som passar bäst, oavsett funktionsuppsättning och familjesituation. I det pågående projektet ”Skolkontakten” har vi nu samlat in föräldrars erfarenheter och byggt några prototyper. Där kan föräldrar spara sina önskemål om tillgänglig information och tillgängliga möten en gång för alla. Under seminariet presenterar jag preliminära resultat av provanvändningarna med föräldrar. Certec, Lunds skolors ITK-team, Funka och Unikum deltar i projektet och Post- och telestyrelsen bidrar med finansiering.


Héctor Caltenco, certec
Tangible Interaction Workshop
In this two-hour workshop we will explore and experiment with interactive technology and build interactive objects (ie. Not tablet or smartphone apps). We will learn how to add light, sound and movement to everyday objects to make them more responsive. This year we will focus on building interactive objects for stroke rehabilitation. No electronic knowledge is required. Everyone can participate regardless of their background and occupation.


Peter Jinert, Abilia
Hjälpmedel genom hela livet, användaren i fokus
Med rätt tekniska hjälpmedel kan personer med kognitiv nedsättning få ökad självständighet och bättre livskvalitet. Här får vi ta del av konkreta berättelser om hur vi gett användarna en självständighet och ökat användarens delaktighet i samhället med hjälp av kognitiva hjälpmedel.


Ylva Dalén, Jump&Joy
Fysisk aktivitet för barn med grava funktionshinder. Är det viktigt? Hur kan vi få till det?
Jag vill problematisera och diskutera vikten av att även barn med grava funktionshinder får möjlighet till fysisk aktivitet. Hur kan vi använda glädje och motivation som hjälp att öka villigheten att träna? Jag kommer presentera vår lösning med hjälp av filmer och hoppas på stor interaktivitet med publiken.


Johan Sjöholm, Pampett
Låt mig Sova –stör mig inte i onödan!
Att låta ”folk” sova på natten har inneburit ett jätte-lyft för äldreboende i Landskrona! En drastisk förbättring av nattsömnen har skett genom att inte störa de boende i onödan. De boende har blivit piggare under dagen, äter bättre och oron nattetid har kraftigt minskat. Genom att använda Pampett’ RFID sensor kan personalen på en läsplatta få information så att de undviker att störa i onödan. Det gamla systemet med schemalagda ronder kan i många fall göra mer skada än nytta. Inom hemtjänsten kan biorytmen för en person fastställas så att nattpatrull, morgon och kvällsinsats sker mer optimalt och onödiga insatser undvikas. Föredraget kommer beskriva Pampetts system plus visa på konkreta exempel inom äldrevården.


Kerstin Kanebrant, Symbolbruket Hargdata
Widgit Online – Widgitsymboler på webben
Presentation av Widgit Online, en webbtjänst där du kan skapa bildkartor och enkla symboldokument från vilken dator som helst som är uppkopplat mot Internet. Med ditt konto kan du också ladda ner appen Widgit Writer för iPad där du kan skriva med både symbolstöd och talat stöd. Vi presenterar hur man i Widgit Online enkelt kan skapa symboldokument, bildkort, scheman mm, hur arbetet kan delas mellan flera personer som arbetar tillsammans och också hur du kan publicera dina texter för vem som helst som vill läsa dem. Sist men inte minst visar vi förstås också Widgit Writer för iPad!


Linda Björk, ISAAC-Sverige
Min mening - utbildning för gode män
Min mening är ett projekt med syfte att öka medbestämmandet för personer med omfattande funktionsnedsättningar genom att utbilda deras gode män och personal i personernas nätverk. Utbildningssatsningen handlar om alternativ kommunikation och metoder att uttrycka sin åsikt. Min mening har nu funnits i tre år och föreläsningen sammanfattar de lyckade och mindre lyckade resultaten av satsningen.


Albin Svensson, Föreningen Furuboda
Handbollen är mitt liv
Idrott har alltid varit Albins stora intresse, men där han växte upp fanns inte möjlighet att idrotta för den som satt i rullstol. Idag är han aktiv idrottare och spelar handboll i både IFK Kristianstad och Svenska Handbollsförbundets Team Sweden. Albin är utbildad ledare inom idrotten och arbetar på Furuboda KompetensCenter som idrottsledare och föreläsare. Hans främsta uppdrag är att öka kunskapen om idrott och funktionsnedsättning för att fler ska få chansen att bli aktiva inom idrotten. Albin kommer att berätta om sin resa från att sitta bredvid och titta på till att bli ledare och förebild för andra


Peter Gerdtsson, Peklampor.se
Peklampa, ett sätt att erövra världen!
Vad är en peklampa och vad har man den till? Peklampan eller laserpekaren är ett enkelt och lättbegripligt verktyg. Den har ett mycket brett användningsområde och kan användas till enkel pek-kommunikation, som en ”fjärrkontroll” till diverse apparater eller som ett verktyg för att kunna använda datorer, samtalsapparater och andra avancerade prylar. Vi visar exempel på olika tillämpningar och hur peklampan faktiskt kan vidga världen.


Ida Andersson, SÖK
SÖK - ett kunskapscentrum kring AKK
Vad menar vi med AKK? Kommunikativ miljö, Framgångsfaktorer för AKK, m.m. Information om SÖK:s verksamhet, uppdrag och litteratur.


Göran Wallin
Upploppet - Jojje maratonlöparen – mot alla odds!
Kroppen kan ses som ett alfabet. Den kan bli skadad och behöver vara i rörelse från första till sista bokstaven. Följ mina första steg ur rullstolen till de första löpstegen och vidare mot de första sexton maratonloppen!


Björn Roslund och Gunilla Radu, klaraskolan.nu
Neurofeedback - Hjärnvågsträning vid ADHD
Björn Roslund som är läkare och specialist i barn och vuxenpsykiatri med särskiljer riktning mot neuropsykiatri föreläser kring hjärnvågsträning. Så kallat EEG-biofeedback. En typ av gaming där du lär din hjärna att självreglera. Behandlingen kan ses som ett komplement till övrig behandling, som läkemedel, vid bl a ADHD. Sedan 2008 samarbetar ADHD-kliniken NeoCog AB med Gunilla Radu vid TränaHjärnan och KlaraSkolan med denna spännande behandling som just nu utvärderas vid Karolinska Institutet i Stockholms KIND-enhet som fokuserar kring neuropsykiatri. En demonstration av programmet ingår i föreläsningen som dr Björn Roslund håller tillsammans med Gunilla Radu.


Anne Britt Torkildsby, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Gjøvik
Hva betyr det å være menneske i det bygde miljø – et perspektiv fra universell utforming og kritisk design
På Norsk forskingslaboratorium for universell utforming forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design. Resultatene bidrar til kunnskapsbasen på fagområdet universell utforming. Som forsker der, vil jeg snakke litt om hvem vi er og hva slags type prosjekter vi jobber med. I tillegg vil jeg fortelle litt om meg selv; veien fra industridesign på Designhögskolan i Umeå til designforskning ved Textilhögskolan i Borås, og hvordan jeg nå jobber med å utvikle en kritisk designmetode som har til hensikt å belyse hva det vil si å være menneske i det bygde miljø – med hensikt å belyse det faktum at produkter, systemer og tjenester kan ha direkte innvirkning på vår helse og "välbefinnande”.


Sidansvarig: