lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2015

Programmet för årets Certec Informerar fortsätter fyllas på. 
Titta gärna tillbaka med jämna mellanrum allt eftersom fler seminarier och föreläsare tillkommer. 

 

Ur programmet:

Bodil Jönsson: 
Certec 25+
En jubileumskavalkad om drömmar, önskningar och behov – då, nu och framöver.
(Ges både för- och eftermiddag)


Bodil Jönsson och Per-Olof Hedvall:
Samtalskalas
Samtal mellan Bodil Jönsson, Per-Olof Hedvall och publiken
(Ges både för- och eftermiddag)


Björn Breidegard: 
Den moderna tekniken i människans tjänst – Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen
En Drömmaskin (baserad på modern datorteknik) hjälper användaren att uppfylla en dröm - att kunna göra något som tidigare varit omöjligt eller svårt, t.ex. att kunna svara Ja och Nej, eller att uttrycka sin vilja genom att trycka på bilder på en pekskärm. Listan på drömmar är näst intill oändlig.
Tack vare att en pekskärmsdator, surfplatta eller mobiltelefon i grunden är en programmerbar dator kan denna anpassas till var och en och därmed uppfylla en dröm. På så sätt kan den bli till stor glädje och hjälp för många människor med funktionsnedsättningar.


Jörgen Gustafsson och Krister Inde: 
Certec fick oss att tro att vi gjorde det möjligt för andra att SE MER
Jörgen Gustafsson är unik genom att han efter tusentals patienter och 16 år på Syncentralen i Jönköping började forska på hur det perifera seendet påverkades av olika typer av optik på högnivå. Det finns inte bara plus och minus utan flera okända optiska fel som påverkar det perifera seendet mer än det centrala. Efter några år som docent i Kalmar är han nu professor vid optikerutbildningen i Buskerud, Norge och är produkt- och utvecklingschef på Multilens i Göteborg. I sitt samarbete med synpedagogen Krister Inde har han deltagit i flera rehabiliteringsprojekt som utvecklat metoder. SE MER vid Certec i Lund för barn till exempel. Krister Inde har genom konceptutveckling varit med i SEnior för äldre, skrivit boken "Se dåligt - Må Bra" om hur man kan förhålla sig till dålig syn och nu lett projektet SMS, Stroke Med Synsvårigheter. Han blev i maj hedersdoktor vid Linnéuniversitetet och skrev under våren boken ÅTERBLICKAR om mer än 40 år av svensk synhistoria. Man kan med fog säga att både Jörgen och Krister är en stor del av svensk synhistoria. Och de har många historier att berätta även om man inte är specialintresserad av hur och vad man ser.


Camilla Nordgren:
Jaget och Forskningen i Kontext
Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är fortfarande ett huvudmål som inte har uppnåtts. Under seminariet kommer en rad exempel på områden som oftast inte diskuteras då delaktighet står i fokus att lyftas och problematiseras. Att som forskare välja forskningsområden som ligger nära den egna levda vardagen och de utmaningar detta för med sig är en utgångspunkt.


Peter Anderberg:
Erfarenheter av 20 år i gränslandet mellan hälsa och teknik
Jag tänker göra ett antal nedslag i 25 års erfarenheter, tankar och funderingar kring teknik och funktionshinder. Jag kommer under denna resa tillbaka i tiden bland annat förklara vad funktionshinder egentligen är och hur det kommer se ut i framtiden. Och varför.


Arne Svensk:
"Jag förstod allt ni sa, men det trodde inte ni"
Jag valde att inleda min Lic.uppsats, Design av kognitiv assistans, med ett poem av Charles Bukowski, The Shoelace, eftersom den dikten satte fingret på de svårigheter personer i min närhet mötte i sin vardag.

"Det är inte de stora tingen som förpassar
en man till dårhuset…
Nej, det är den oupphörliga raden av små
tragedier som förpassar en man till dårhuset…
Inte hans älskades död, utan ett skosnöre
som går av när det är bråttom…"

Dagens föreläsning kommer att fortsätta på samma tema med den skillnaden att jag den här gången berättar om en hjärnblödning och vad den fört med sig i form av möten och ickemöten med representanter för vård och rehabilitering. Vad är skillnaden mellan de tankestöd vi erbjudits i dessa nya miljöer och dem jag var med om att utveckla i Certecs barndom ? Finns det något i min tidigare forskning jag nu har kunnat använda för att snabba upp processen med att laga alla trasiga skosnören som dagligen får oss på fall?


Håkan Eftring, Certec
Robotar och relationer
Robotar skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för både personer med rörelsehinder och äldre personer. Det kan vara för att öka självständigheten eller för att fortsätta kunna göra det man har kunnat göra tidigare. Men vad är det som avgör om en person vill eller inte vill ha ett robothjälpmedel som komplement till mänsklig assistans? Vad är det som gör en robot ”användvärd”? På seminariet presenterar jag erfarenheter från tidigare provanvändningar av den rullstolsmonterade robotarmen iARM och de nyligen avslutade provanvändningarna av serviceroboten HOBBIT. 


Hanna Egard, Malmö Högskola & Bitte Rydeman, Certec
TeMA - Teknisk och Mänsklig Assistans
Traditionellt skiljer samhället på tekniskt och mänskligt stöd till personer med funktionsnedsättning, men i människors vardag möts de två. 


Linnéa Eklöf, Certec
Kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD - ett samspel mellan människor, föremål och miljöer
Denna föreläsning tar sin utgångspunkt i två studier där 5 vuxna deltagare med ADHD beskrev hur de använde olika typer av kognitivt stöd i sin vardag. Med kognitivt stöd menas i allmänhet insatser och produkter som gör det möjligt att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld. Vuxna som lever med ADHD har ofta behov av olika typer av stöd i vardagliga aktiviteter, så att dessa inte tar orimligt mycket tid och kraft i anspråk. Den som hittar sätt att dra nytta av sina styrkor och kompensera för sina svårigheter har en större chans att lyckas med det han eller hon vill, behöver och drömmer om att göra.


Bo Hamberg, StoCKK
Appsök - Kvalitetssäkrad sökbar appinformation
För många personer med en funktionsnedsättning är det idag i stort sätt helt omöjligt att själv hitta sitt eget vardagsstöd i appdjungeln. Projektet ” Appsök” syftar bland annat till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med olika former av funktionsnedsättning, företrädare och personal att själva kunna få tillgång till en lättillgänglig, sökbar, validerad och kvalitetssäkrad information om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen. Tjänsten ”Appsök” kommer även att bli en sökbar webbtjänst för personal i behandlingsarbetet.


Kjetil Falkenberg Hansen, KTH
Interaktion med ljud och musik för hälsa - pågående forskning vid KTH och Södertörn
På senare år har forskargruppen Musik- och ljudprogrammering vid medieteknik på KTH jobbat med flera projekt inom hälsa och träning. Under presentationen lyfter vi fram några av dessa och visar till exempel hur musikteknologi kan användas för att ge värdefull återkoppling om kvalité i kroppsrörelser, hur interaktion med ljud kan stimulera barn med särskilda behov, hur aktivt lyssnande kan träna upp för positiva musikupplevelser för hörselskadade, och hur ljudskapande kan hjälpa inlärning av rullstolsteknik.


Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team, Lunds kommun
Skolkontakten – Samlat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan
Hur vill man som förälder att kontakterna med grundskolan ska fungera? Vill man ha information via telefon, SMS, e-post, en lapp i barnets skolväska eller vill man logga in i skolans IT-system? Tänk om varje förälder kunde få skolinformation på precis det sätt som passar bäst, oavsett funktionsuppsättning och familjesituation. Under seminariet presenterar jag PTS-projektet ”Skolkontakten” som Lunds skolors ITK-team, Certec och Funka just har påbörjat.


Göran Wallin
Min rehabilitering, mitt nya liv!
Göran Wallin har gett ut sin bok Jojje den meningssökande löparen. En bok som handlar om livet efter en svår trafikolycka som gav honom bestående skador. Han var först multihandikappad. Det var en början på svår löpning mellan alla olika instanser i samhället. Boken handlar även om glädjen över livet och att springa maraton efter maraton. 


Henrik Larsson
Rullstolsakademien har fokus på egenmakt
Ca 600 rullstolar skrivs ut i Skåne varje år utan en grundläggande bruksanvisning i handhavande. Rullstolsakademien är ett treårigt projekt som ägs av FIFH, är finansierat av Region Skåne och har till syfte att ändra på just detta. Upplevelsebaserad kunskap från förebilder i rullstol går hand i hand med medicinsk expertis från Verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, SUS. En modell som har haft väldigt positivt utfall under sina första 18 månader (halva projekttiden).


Hector Caltenco
Tangible Interaction and Behaviour Workshop
In this two-hour workshop we will learn and brainstorm how build tangible objects (i.e., not ipads or phones) with "interactive behaviour". In the first part of the workshop, we will add light, sound and movement to everyday materials and explore different interactions. The second part of the workshop will focus on exploring how to give behaviour to objects over time. There is no electronics knowledge required, anyone can participate regardless of their abilities or educational background.


Charlotte Magnusson och Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec
Hör och känn - lek och lär (30 min)
Tekniken ger möjlighet att ta fram nya former för interaktivt lärande och lek. Vi presenterar teknik som bygger på ljud- och känselintryck, och som gör det möjligt för den som ser dåligt (eller inte alls) att delta i lek, träning och olika former av skolarbete. Vi presenterar EU projektet ABBI (Audio Bracelet for Blind Interaction) där vi tillsammans med barn och ungdomar med synnedsättning utforskat hur olika lekar och träningsaktiviteter kan utformas. Vi kommer även att visa exempel på hur lärande appar kan utformas för att fungera även för personer med synnedsättning, samt hur föremål utskrivna på 3D skrivare kan användas.


Charlotte Magnusson och Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec
Aktivt liv efter stroke (30 min)
Ny teknik och nya idéer kan förhoppningsvis underlätta självständighet och uppmuntra till träning efter en stroke. Vi presenterar ett projekt om navigation som är i slutfaserna, ett projekt om motiverande träning som just har startat, och slutligen ett projekt om att mäta riskfaktorer för att få en andra stroke som kommer att startas efter jul. Det blir ett öppet och interaktivt seminarium där du som åhörare kan bidra med dina tankar, din kunskap och dina idéer.


Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet
Strävan för det universellt utformade – en förutsättning för allas delaktighet
Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet målar upp den större bilden för hur vi skapar förutsättningar för allas delaktighet. Det händer massor inom tillgänglighetsområdet, och det är inte lätt att hänga med i alla turer. Hans exemplifierar och vänder perspektiv för att reda ordning i detta.


Sidansvarig:

Program för Certec informerar

09.30 – 10.00  Mingel och fika
10.00 – 11.00  Parallella seminarier
11.00 – 11.30  Mingel
11.30 – 12.30  Parallella seminarier
12.30 – 13.30  Mingel med tid för lunch
13.30 – 14.30  Parallella seminarier
14.30 – 15.00  Mingel
15.00 – 16.00  Parallella seminarier