lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier 2012

Äldre människors synpunkter på en servicerobot i hemmet
EU-projekten Giraff+ och HOBBIT har snart pågått i ett år. Vi kommer att berätta om resultaten från de användarstudier vi har gjort hittills och visa några tidiga skisser på hur roboten kan komma se ut.

Vi berättar också om hur videokommunikation och sensorer i hemmet kan vara relevant och meningsfullt för äldre människor som behöver förstärkt stöd och kommunikation hemma. Under seminariet presenterar vi också tankar om hur ett ömsesidigt omhändertagande mellan människa och robot kan skapa en hög acceptans för robottekniken.
Susanne Frennert & Håkan Eftring
Certec


Certecs Drömmaskinfabrik - Ett interaktivt Live-Show-Seminarium
Här visas och berättas om ännu fler Drömmaskiner som utvecklats sen förra året – och även nya spännande som är på gång. Kom gärna med förslag på nya Drömmaskiner! Läs mer: http://www.certec.lth.se/forskning/droemmaskiner
Björn Breidegard m fl
Certec


Context Cards – att sälja in tillgänglighet

Charlotte Magnusson
Certec…Om Tidsmaskinen – En tidsresa för örat och handen med exempel från medeltida Lund och vulkanrester från dinosauriernas tid

Tidsmaskinen är en ”app” till mobiltelefon med nya möjligheter att uppleva historien. Den är också en designidé som grundar sig på att man idag använder skärmen på mobiltelefoner i för stor utsträckning. Tidsmaskinen används för att undersöka på vilket sätt man kan minska användandet av skärmen, och öka användandet av ljud, taktila gränssnitt och gester, både för att inkludera personer med synnedsättning och att i allmänhet minska kravet på att man ska vara visuellt uppmärksam på en liten skärm. Se mer på http://www.certec.lth.se/forskning/haptimap/ 
Kirsten Rassmus-Gröhn

CertecDigitala fotodagböcker i DIKO-projektet 
I DIKO-projektet har vi utvecklat en plattform för digitala dagböcker/kontaktböcker på nätet. DIKO-dagboken är särskilt utformad med tanke på barn med utvecklingsstörning. Sedan september 2011 är 11 barn med sina familjer och skolpersonal med och provar DIKO och medverkar till plattformens fortsatta utveckling. I oktober 2012 kommer också två grupper vuxna med kognitiva svårigheter med i projektet.

I presentationen berättar vi om vad som har hänt i projektet, hur DIKO-dagboken fungerar för dem som använder den och om våra planer för framtiden. DIKO-projektet är ett samarbete mellan Certec, Föreningen Furuboda, Lunds kommun (Fågelskolan) och FUB i Lund med omnejd. Projektet bedrivs med stöd från Arvsfonden.
Bitte Rydeman
CertecUniversal Design för mångfald och social inkludering
Just nu är det mycket på gång inom tillgänglighetsområdet. Universal Design håller på allvar att få fotfäste i Sverige och Norden. Social inkludering och mångfald hamnar alltmer i fokus. Vad är det för synsätt som ligger bakom den pågående utvecklingen? Hur har FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar påverkat arbetet med tillgänglighet? Under denna presentation kommer jag att diskutera det som händer just nu inom Universal Design, både utifrån konkreta exempel och utifrån den strategiska utvecklingen i Sverige och på nordiskt plan.
Per-Olof Hedvall
Certec


Handledning och metodik för HIPP-programmet 
Två pedagoger presenterar metoder för att rita i HIPP-programmet.
Vi visar magiska fingrar, vackra bilder och konkreta exempel på när små barn med synnedsättning ritar och utvecklar sin kreativitet och bildskapande förmåga.
http://hipp.certec.lth.se/ 
Ingegerd FahlströmGOT-IT Resurscenter, Visby
Karolina BjörkAnpassningsbyrån


Appar för kommunikation - ett webbforum

I höst startar vi upp projektet Appar för kommunikation – ett webbforum tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet (HI) och brukarorganisationerna Autism- och Aspergerföreningen, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Göteborg med omnejd (RBU), Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Projektet går ut på att skapa ett webbforum på HI:s hemsida som samlar appar för kommunikation och styrsätt för smartphones och surfplattor. Det blir ett forum som är öppet för alla och bygger på att många skriver om och även tycker till om appar. Det ska vara enkelt att söka information, jämföra och ta del av andras erfarenheter av appar för kommunikation. Projektet kommer också att bidra till webforumet genom att testa och utvärdera appar. 
Maria Olsson & Ingrid Mattsson Müller
DARTResultaten från AEGIS-projektet och hur vi förvaltar arvet

Det europeiska AEGIS-projektet avslutas och slutrapporteras just nu under augusti-oktober 2012. 4 års arbete att summera - för "Öppen tillgänglighet i alla IKT-miljöer - grundarbete, infrastruktur, standarder" - för att (i fri översättning) citera det ambitiösa projektnamnet. Hur har det gått? Vilka blev resultaten? Hur går vi vidare? Vad har hänt och händer i omvärlden i anslutning till dessa frågor? 

Ett försök att ge både några exempel på konkreta resultat från AEGIS, och att diskutera den bredare bilden runt AEGIS, Raising the Floor, GPII (Global Public Inclusive Infrastructure), Cloud4All och några andra relaterade större internationella tillgänglighetssatsningar i tiden.
Mats Lundälv
DART

Alleato
Vi informerar om olika forskningsprojekt där det implementerats teknik för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Ann Granqvist/ Fredrik Björklund


Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom
Samtalsmatta (TalkingMats) är en bildbaserad metod som gör det möjligt för personer som har kognitiva och kommunikativa svårigheter att uttrycka åsikter och delta i olika sorters beslut gällande exempelvis sysselsättning, boende och fritid. Här presenteras resultat från ett par projekt där personer med Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom prövat samtalsmatta i olika aktiviteter tillsammans med olika personer. Aspekter som lyfts under seminariet är kommunikationseffektivitet med och utan samtalsmatta, deltagarnas upplevelser av samtalsmatta och eventuella svårigheter för den som leder samtalet.
Ulrika Ferm
DART


Märkning med symboler - en väg till ökad tillgänglighet inom Habilitering & Hjälpmedel

Bildsymboler underlättar för människor att orientera sig i en lokal, hitta rätt och att för att få information om vilken service som erbjuds eller för att få annan information.

Att välja adekvat bildsymbol bland befintligt utbud, vid behov modifiera befintlig bildsymbol och praktiskt genomföra märkning har väckt många frågor. Vi kommer att informera om hur vi gått tillväga för att inspirera er att arbeta med märkning.
Ella Widuch-Berg & Anna Månsson
Barn- och ungdomshabiliteringen Malmö och Hjälpmedel Malmö/Ystad
Habilitering & Hjälpmedel, Region SkåneÖkad valfrihet vid alternativ telefoni

”Ökad valfrihet vid alternativ telefoni” - en försöksverksamhet inom Hjälpmedelsinstitutets projekt Alternativ telefoni Från särlösning till lösning. Sju deltagare i olika åldrar, alla med tal- och språksvårigheter har deltagit i försöksverksamheten. 

Vi kommer med hjälp av filmsekvenser presentera några av deltagarna och deras upplevelse av att använda videokommunikation via iPad med FaceTime och Skype. Vi kommer också sammanfatta de erfarenheter vi fått och problem vi stött på kring videokommunikation, iPad, bredband osv.
Cecilia Embring & Jesper Persson
DAKODen Kognitiva Androiden
Ett av Hjälpmedelsinstitutets ”Hjälpmedel i Fokus” projekt var ”Smartphone i vardagen” vilket jag var ansvarig för.  Under projektets gång kunde jag se skillnader mellan de tre operativsystemen som vi använde. Mer och mer såg jag betydelsen av utseende och struktur på skärmsidorna. Inte bara de nedladdade apparna.
Jag vill delge mina erfarenheter om hur man kan anpassa den androida smartphonen med exempelvis widget, genvägar och mappar för att få den mer kognitivt tillgänglig.
Margaretha Roos
Team Kosmos, Hjälpmedelsverksamheten i Sörmland

 

Datorbaserade hjälpmedel för personer med tal- och kommunikationssvårigheter
En översikt vilka hjälpmedel det finns idag för att kommunicera och träna via datorprogram och ”appar” för personer med medfödda eller förvärvade hjärnskador. 
Håkan Larsson
Furuboda KompetensCenterAcapela Group Sweden AB
Vi låter våra senaste talsynteser bla barnröster och dialektala röster prata. Vi visar lite olika tricks.

Vi kommer att berätta hur man kan arbeta med rösten, prata om olika användningsområden för våra röster.

Vi berättar om vad som händer inom utvecklingen den närmaste framtiden.Bestic AB
 
Fri att äta själv! 

Att kunna äta själv är inte en självklarhet för alla. Bestic är ett nytt hjälpmedel som underlättar självständighet vid måltiden genom att stödja individen. 
Återkopplingen som vi har fått är tydlig: 
Matro
Självförtroende
Egen kontroll 
Matlust
Mer människa 
Passa på att prova Bestic i din hemmiljö? Kontakta oss efter föreläsningen så bokar vi in en tid!


Bioservo
 
Robotteknik som kompensatorisk teknik

Robotteknik utanpå eller inbyggt i människokroppen har länge bara funnits i Sciencefiction-filmer och -böcker. Men nu börjar det finnas många exempel på projekt där detta är verklighet. Samlar man ihop alla pågående projekt runt om i världen så är det snart de flesta sinnen och kroppsdelar som kan ersättas eller förstärkas med hjälp av artificiell teknik. Vi på Bioservo har utvecklat en robothandske som hjälper personer som av olika anledningar har svagt handgrepp. Men vi har även koll på många andra projekt runt om i världen inom vårt område. Vi ger en överblick av de mest spännande projekten där Cyborg-teknik verkligen kan göra nytta för personer med olika typer av rörelsehinder. 


Cortex Kunskap & Kompetens
KAT- kittet

KAT-kittet är ett konkret, visuellt och tydligt kommunikationshjälpmedel som hjälper till att sätta ord på tankar och känslor.
Det bidrar till att öka den expressiva förmågan.
Det ger personer med svårigheter i ömsesidig kommunikation möjlighet att förmedla sina tankar, känslor och behov. Det ger samtidigt omgivningen bättre möjligheter att förstå, möta och bemöta personen utifrån vad som faktiskt är hans/hennes behov och önskningar. 
Kat-kittet är således ett hjälpmedel både för den enskilde och för personerna i dennes omgivning.
KAT-kittet är utvecklat att användas från en mental utvecklingsålder av 6 år till vuxna                                     
Även om man inte har ett talat språk så kan man använda KAT-kittet
Det används också i flera verksamheter för döva.
KAT-kittet är förskrivet som hjälpmedel.Funweels of Sweden
 
Estetik och hjälpmedel, går det ihop?

Är svart, grått eller marinblått alla rullstolsburnas favoritfärg? Om du skulle hamna i rullstol, skulle du då tappa allt intresse för hur du ser ut? Måste det vara så och vem har bestämt det? Och hur påverkar rullstolens utseende den som använder den? Det är frågor som vi tar upp vid vårt föredrag. Vikten av att faktiskt få och kunna bry sig, om man vill, oavsett om man har ett rörelsehinder eller inte.Hargdata
 
Widgitsymboler som stöd för läsande, skrivande och kommunikation i datorprogram och surfplatta.Hjälpmedelsinstitutet
 
Alternativ Telefoni

Hjälpmedelsinstitutet har ett uppdrag från regeringen Alternativ Telefoni, där vi gör en särskild satsning för att öka kunskapen bland personal som kommer i kontakt med personer med talsvårigheter. Vi kommer att visa ett smakprov ur en film som vi har producerat med goda exempel. Målgruppen för filmen är arbetsterapeuter, logopeder, politiker etc.Kulturcentrum Skåne
 
Elever från Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala kulturutbildning bjuder på svängig afrokonsert med marimba, djembe, dans och sång.

Kulturcentrum Skåne i Lund är ett utåtriktat centrum för musik, teater och konst som i första hand vänder sig till personer med funktionsnedsättningar.

Den 3-åriga eftergymnasiala kulturutbildningen är en grundutbildning i de konstnärliga ämnena och bedriver en process och produktinriktad verksamhet och arbetar aktivt för att tillgängliggöra scenrummet och kulturen för de som går utbildningen.T-Meeting
 
T-Meeting är en global tillverkare av videokommunikationslösningar. Våra produkter är användarvänliga, håller hög kvalitet, har hög driftsäkerhet och utvecklas ständigt. Vi skräddarsyr produkter för olika segment t. ex. hjälpmedelssektorn, telemedicin och företags marknaden.

Sidansvarig: