lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TeMA: Teknisk och Mänsklig Assistans - kombinationer som skapar möjligheter på den berördas villkor

Hur kan vi hjälpas åt?

Varenda dag möter den ena människan den andra. Dessutom möter hon det tillverkade och inbyggda, allt det som människan har skapat för att hon inte bara vill vara utan också vill kunna göra.

”Kan själv!” säger de flesta treåringar – och önskan att vara oberoende följer sedan med hela livet ut. Också äldre människor som är sjuka vill helst kunna klara sig själva. Det kan hända att det inte går fullt ut, men livet ska i alla fall inte behöva vara svårt i onödan.

Annorlunda uttryckt: man ska kunna få sådan hjälp att man kan göra det som är viktigt för en att kunna göra. Mycket av den hjälpen är redan i dag teknisk, och mycket mer kommer att bli det i takt med att framtidens äldre blir så teknikvana att de upplever tekniken som inbyggd i livet.

Vad vi då behöver är en tankemodell för att bättre förstå oss på vad som händer inom ”Design för den mänskliga sektorn”. Vilken teknikintroduktion vill du ta initiativ till, vilken vill du påskynda, vilken vill du försöka förhindra?

Sänd gärna epost till oss och berätta! Adressen är info@certec.lth.se 

 

Aktivitetsdiamanten: Per-Olof Hedvall (läs mer om modellen)
Text: Bodil Jönsson

Sidansvarig: