lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

NavMem

NavMem - Navigationsstöd för personer med minnessvårigheter

NavMem är ett EU-projekt i samarbete mellan Svenska Stroke-förbundet, Lunds universitet, det svenska företaget Astando och Europeiska partners i Nederländerna och Tyskland. Projektet finansieras av EU-kommissionen inom ramen för programmet Ambient Assisted Living (AAL) och Verket för Innovations-system.


Det praktiska arbetet genomförs av forskare vid Certec i samarbete med Strokeföreningen i Malmö, Astando AB, OFFIS, SIEMENS och Roessingh Research and Development. Syftet med projektet är att utveckla ett system som ökar möjligheterna för personer med minnes-svårigheter att röra sig utomhus, som minskar rädslan för att tappa bort sig men utan att ge dem en känsla av att de går i ledband. Målgruppen är personer som lider av minnesstörningar till följd av att de drabbats av stroke eller andra sjukdomar som påverkar minnet/orienteringsförmågan. Avsikten är att vårt system skall vara ett enkelt navigeringssystem som skall passa även den som inte har minnesproblem.

Projektets hemsida: www.navmem.eu

Kontakt på Certec: charlotte.magnusson@certec.lth.se 

In English

Sidansvarig: