lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

DIKO

DIKO-projektet pågick mellan 2010 och 2014. 

Den digitala kontaktboken

DIKO - den digitala kontaktboken var ett design- och metodutvecklingsprojekt med målsättning att skapa en plattform för digitala kontaktböcker för familjer som har barn med utvecklingsstörning. 

Projektet startade den 1 oktober 2010 och pågick till 31 mars 2014. Det var ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Furuboda, FUB, Certec och Lunds kommun (Fågelskolan). Det bedrevs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektgruppen bestod till att börja med av Bitte Rydeman (projektledare, Furuboda/Certec), Arne Svensk (Certec), Anna Andersson (FUB), Mona Ekelin och Karin Andåker (Fågelskolan), Héctor Caltenco (Certec) och Per-Olof Hedvall (Furuboda/Certec). Under det tredje projektåret tillkom också deltagare från Kungsbacka kommun, Region Halland och Furuboda Kompetenscenter.

Syftet med DIKO-projektet var att skapa nya förutsättningar för att barn, familjer och skolpersonal ska kunna utnyttja de möjligheter som finns idag med bilddagböcker och sociala nätverk på internet. Vi ville skapa en säker och lättanvänd plattform där varje barn kan ha sitt eget nätverk där han/hon kan dela bilder och upplevelser med andra. Det var också viktigt att göra det möjligt för barnen att använda systemet så självständigt som möjligt, så det kan vara ett redskap för att själv fotografera, minnas, återberätta och kanske också planera.  

För att kunna skapa något som kunde bli just så lättanvänt och användbart som vi önskade behövde projektgruppen och deltagarna arbeta nära tillsammans. Nio familjer var med i projektet från början. Allra först tog vi reda på hur bilder, filmer, kontaktböcker och dagböcker redan användes, både i skolan och hemma. Under våren 2011 utvecklade vi den första versionen av plattformen, baserat på kännedom om barnen, familjernas önskemål och de kunskaper som finns i projektgruppen. Nästa steg var att barnen, familjerna och skolpersonalen börja använda DIKO-plattformen.  Deras erfarenheter kom att ligga till grund för kommande versioner. Internetplattformen utvecklades stegvis, liksom smarta kameraverktyg för mobiltelefoner. Under tredje projektåret medverkade, förutom barnen, också unga vuxna i daglig verksamhet och vuxna med förvärvade hjärnskador. De nya deltagarna bidrog också i hög grad till utvecklingen av DIKO 

Utvecklingen och användningen av DIKO fortsätter, trots att projektet nu är slut.

Här finns länkar till dokument om DIKO:

Foton från min dag. Om bilder och bilddagböcker – erfarenheter från DIKO-projektet.

DIKO-manual  (på svenska)

Snabbguide till DIKO  (gäller främst användning via dator)

Lathund för DIKO-admins (på svenska)

Short guide for DIKO admins (English)

För mer information om DIKO-projektet, kontakta projektledare Bitte Rydeman. Hon nås via mail till bitte.rydeman@certec.lth.se

In English

Projektet har stöd av Allmänna Arvfonden.

Sidansvarig: