lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Empirical research methods in user-centered design

7,5 högskolepoäng

Denna forskarutbildningskurs var en introduktionskurs för doktorander. Kursen startade 8 mars 2012 och hade möten varje vecka fram till juni med avslutande studentpresentationer i september 2012. Kursen gavs på engelska.

Kursledare och examinator var prof Helen Petrie, som hade Lise Meitner-professuren vid LTH under januari - september 2012.

Info om kursen uppdateras på kursens engelska sida.

Länk till kursen i Moodle: http://kurs.certec.lth.se

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Helen Petrie
Gästprofessor, Lise Meitner-professuren
petrie@cs.york.ac.uk