lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet TFRB75

Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet TFRB75

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av äldre människors livsvillkor, nu och i framtiden, särskilt hur boende, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi kan planeras och designas i samarbete mellan äldre medborgare och yrkesverksamma från olika samhällssektorer. Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga att tänka och agera kring utvecklingen av bostäder, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi för dagens och morgondagens äldre generationer.

Kursansvarig: Fil dr Bitte Rydeman

KurssekreterareLena Leveen

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kurstakt: Kvartsfart

Kursperiod: 2019-09-03 - 2020-01-16

Undervisningsform: Internetbaserad distans

Betygsskala: UG

Kursplan: Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Förtur: Förtur ges till sökande som har anställning eller uppdrag inom kommuner och landsting samt service- och bostadsföretag, med uppgifter inriktade mot äldre och deras boende och/eller vardagsliv. Intyg som styrker pågående anställning måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren (undertecknat och daterat tidigast januari 2019) ska innehålla information om vilken målgrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs.

Sista dag att anmäla sig: 2019-04-15 
Ansök på www.antagning.se

Anmäler dig gör du via internet på antagning.se. Dit skickas också eventuella intyg om förtur. 

På http://lth.se/utbildning/frikurs finns information om LTHs fristående kurser.

Sidansvarig: