lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utlysta examensarbeten

Förslag på examensarbeten, externa samt kopplade till forskningsprojekt som pågår:

Visningsskärm för brukare i hemtjänst

IT-avdelningen och Vård och Omsorgsförvaltningen på Lunds Kommun har identifierat flera brukarbehov som skulle kunna lösas med en surfplatta eller liknande i hemmet. En surfplatta skulle kunna hantera mycket kommunikation och information som idag sker genom trygghetslarmssystemet. Detta skulle kunna ge brukarna en bättre upplevelse och avlasta hemtjänstens larmcentral.

Genom ett examensarbete skulle vi vilja undersöka potentialen i ett sådant system. Är detta en framtida hörnsten i den digitaliserade hemvården? Hur kan en sådan infoskärm bäst möta brukarna på deras villkor?

Mer information (pdf)

Kontakt Lunds Kommun: Christian Lie

Kontaktperson , Designvetenskaper: Kirsten Rassmus-Gröhn  


Where’s my cat?

 A man with deaf-blindness has a cat as his companion in his home. He manages a lot by himself, he feeds the cat, takes care of it and interacts with it when it is in his lap or close beside him on the sofa. But a lot of the time he does not know where the cat is or what it does. What would a technological solution look like to give him an “extended awareness” of his cat? For example, when it passes him. Or when he enters a room where it currently is sleeping. An organization (the national competence center about deaf-blindness) that has extensive knowledge about the user group (and contacts to them) is a resource in this project. This work would require some needs analysis, but mostly technical prototyping for students with skills in electronics and programming.

Contact: Kirsten Rassmus-Gröhn


Haptic toys or communication device

Persons who are born deaf-blind have severe difficulties in learning how to communicate and to explore their surroundings. What would a digital system look like that lets a child with deaf-blindness explore or communicate haptically? This project could take on various forms – like interactive toys or remote haptic communication. An organization (the national competence center about deaf-blindness) that has extensive knowledge about the user group (and contacts to them) is a resource in this project. This work would require some needs analysis, but mostly technical prototyping for students with skills in electronics and programming.

Contact: Kirsten Rassmus-Gröhn


Enkel promenad-app

Flera olika verksamheter har kontaktat oss och efterlyst appar som gör det enkelt att navigera på egen hand, när vanliga navigations-appar är för svåra (t ex Google eller Eniro).

Programmeringskunskaper i Android eller iOS krävs. Dessutom behövs kunskaper i interaktionsdesign och/eller rehabiliteringsteknik.

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Naturmiljöer och vandringsleder för alla

Naturmiljöer och vandringsleder är något som många uppskattar, men som inte alla har möjlighet att ta del av. Sandigt, brant eller ojämnt underlag kan ställa till det för den som har svårt att gå, använder rullstol – eller har med sig barnvagn. Den som ser dåligt har problem med skyltar och markeringar, och kan dessutom ha svårt att uppskatta var stigen går. Den som är teckenspråklig skulle uppskatta att kunna få information på teckenspråk etc. Det sker naturligtvis en hel del arbete kring detta – exempelvis har Skåneleden ett system med markeringar som talar om hur fysiskt utmanande/framkomlig en sträcka är.

Syftet med detta exjobb är att utifrån en översikt över vilka möjligheter som finns och vad som redan existerar, ta fram förslag på hur man kan använda både väl vald fysisk utformning och digitala medel (kombinerat eller var för sig) för att göra naturmiljöer och vandringsleder attraktiva och möjliga att ta del av för fler. En utgångspunkt för arbetet är att ta vara på den rikedom och variation som finns i den naturliga miljön – det handlar inte om att skapa en stig som passar precis alla, utan istället att skapa en bredd av olika möjliga stigar, platser, miljöer som låter fler ta del av berikande naturupplevelser.

Examensarbetet utförs i samarbete med Skåneleden, Enheten för Miljöstrategier, Samhällsplanering, Region Skåne.

Kontaktperson: Charlotte Magnusson


Interactive objects for mobility training and rehabilitation after stroke
Interactive objects may be used to make training after stroke both more motivating and easier. Today there are smart watches, activity bracelets and apps for smartphones that can be used to support various activities. However, interactive objects (“tangibles”) can be easier to use for older people or people after stroke. The idea is to encourage activities that are already known to have good effect for stroke rehabilitation. The project would involve developing interactive objects that make it easier and more motivating to perform the training exercises. The students must develop and test the interactive objects to see if they work as intended (not to evaluate training or rehabilitation effects). “Tangibles” will probably be developed using small, embedded computers such as Arduino boards and different kind of sensors and actuators.

Contact person: Héctor Caltenco & Charlotte Magnusson


Interactive object creation with mobile phone and 3D printer
The aim of this project is to create an interactive tangible object by 1) making a 3D printed object that encases a mobile phone and 2) program a simple app for the encased phone so that the object responds to movement (or lack thereof) by light and/or sound and/or vibration. The object should be shaped to be held with two hands – you are free to choose what movement to respond to, but it should be a movement that can be performed by holding the object with two hands.

Contact person: Charlotte Magnusson


Platsbaserade spel för att motivera fysisk aktivitet och självständighet

Ungdomar med funkstionsnedsättningar, som t ex synnedsättning eller motoriska svårigheter har, till skillnad från sina jämnåriga kamrater en större utmaning att frigöra sig från de vuxnas skyddsnät på grund av att det är svårare för dem att själva ta sig till olika platser.

Ett mobil-baserat och plats-baserat spel (med GPS t ex) skulle kunna vara motiverande och roligt för att lära sig orientering och att motivera till fysisk aktivitet på ett roligt sätt. Samtidigt kan det platsbaserade systemet vara en trygghet som gör att man vågar sig ut och träna utan ledsagare. Det passar för en eller (helst) två civilingenjörsstudenter som läser C, D, E eller F-programmen, som gärna får ha läst en eller flera av kurserna i rehabiliteringsteknik och/eller i kurskedjan interaktionsdesign. Dessutom behövs goda kunskaper i programmering.

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn


Evaluation of energy-usage feedback to house and apartment habitants (företags-exjobb via Kraftringen)

Most domestic energy use is invisible to the user. Most people have only a vague idea of their energy consumption for different purposes (heating, cooking, washing, etc.). A more visible feedback on usage of energy is important to both, habitants and house/apartment owners, to understand how they use energy and perhaps adjust their behaviour or invest in efficiency measures. However, providing energy consumption data in daily, weekly or monthly basis might not be enough, since energy consumption depends on many different factors, such as presence at home, outdoor weather, daily or weekly routines, etc. Feedback relative to the combination of these factors might provide a more useful and understandable way for users to understand and adjust their energy consumption behaviour. The project aims to evaluate an energy consumption app and design useful feedback strategies for users.

This master thesis is done in collaboration with Kraftringen, Liisa Fransson is the project leader.

Contact person:  Jonas Borell


Gaze-enabled interaction with smart environments using Augmented Reality

To enable smart environments to present a sleek and intuitive user interface through augmented reality (AR), it is important to know what the user's intentions are when interacting with the environment. The user's current point of interest can be revealed by gaze tracking. In this project, you will create a world-first integration of Tobii gaze tracking technology with the Microsoft Hololens AR platform (this amounts to some software development). You will then use this new capability to design a prototype gaze-responsive user interface for controlling smart home environments (lamps, thermostats and media centres).

Contact persons: Günter Alce (EAT) and Diederick Niehorster (Humanities Lab), who are experts in IoT interaction, augmented reality and gaze tracking.


Grafräknare för elever med synnedsättningar
Ett självklart hjälpmedel i matematikundervisningen på högstadie- och gymnasie-nivå är en graf-räknare som kan visualisera ekvationer. Elever med synskador har inget verktyg som är lika kraftfullt även om det finns varianter som spelar upp en graf som ljud.

I HIPP-projektet har vi tagit fram ett ritprogram som gör att man kan känna på en relief-ritning som man själv (eller någon annan) ritat. Detta åstadkoms med hjälp av en haptisk penna. Detta program kan ligga till grund för att skapa en grafräknare som är både kännbar och hörbar.

Examensarbetet passar för en eller (helst) två civilingenjörsstudenter som läser C, D, E eller F-programmen, som gärna får ha läst en eller flera av kurserna i rehabiliteringsteknik och/eller i kurskedjan i interaktionsdesign. Dessutom behövs goda kunskaper i programmering, helst C++ och Python.

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn

Sidansvarig: