lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TNSM01

Examensarbete i rehabiliteringsteknik


Regler, information, blanketter

Allmän information och blanketter för examensarbeten hittar du på examensarbetessidorna på LTH.

Särskilda instruktioner för institutionens examensarbeten hittar du på institutionens examensarbetessidor.

Tidigare examensarbeten

Rehabiliteringsteknik(LUP)

Vilka förkunskaper rekommenderar vi?

Om du vill göra ditt examensarbete i Rehabiliteringsteknik: Civilingenjörs-studenter ska helst ha fullföljt en eller båda av kurserna Rehabiliteringsteknik eller Rehabiliteringsteknik och design. Industridesignstudenter bör ha fullföljt kurserna Belastnings- och kognitionsergonomi och Funktionshinder - universal design eller motsvarande.

Även om du inte har dessa förkunskaper, får du gärna kontakta oss. Du kanske kan inhämta viktiga kunskaper i samband med ditt exjobb.

Sidansvarig: