lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Tidigare medarbetare

Héctor A. Caltenco
tekn dr, forskare
Design av kroppsnära gränssnitt för barn med utvecklingsstörning 
046 222 08 77
hector.caltenco@certec.lth.se
Gun Andersson
1:e byråsekreterare

Gunilla Brattberg
adjungerad professor emerita
Rehabiliteringspedagogik

Björn Breidegard
docent, civ ing E, tekn dr, universitetslektor emeritus
Kommunikationshjälpmedel för svårt hjärnskadade människor.
Susanne Frennert
M.Sc., B.Sc., doktorand
Människa – Robotinteraktion – teknik anpassad för äldre personer
Peter Kitzing
docent emeritus
046 222 46 95
peter.kitzing@med.lu.se 
Gunilla Knall
sjukgymnast, informationsansvarig
Eve Mandre
fil dr emerita
Rehabiliteringspedagogik, Autism
Miguel Molina   
civ ing D, projektassistent    
Henrik Svarrer Larsen
Doctoral student, B.Ed., Master Interaction Design
Embodied interaction, multi-sensory environments.
Helen Petrie
gästprofessor 
Lise Meitner-professuren
Människa-datorinteraktion
(Human Computer Interaction)
Arne Svensk
tekn lic, universitetsadjunkt emeritus
Design av kognitiv assistans
Sidansvarig: