lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Tidigare medarbetare

Gun Andersson
1:e byråsekreterare

Gunilla Brattberg
adjungerad professor emerita
Rehabiliteringspedagogik

Björn Breidegard
docent, civ ing E, tekn dr, universitetslektor emeritus
Kommunikationshjälpmedel för svårt hjärnskadade människor.
Susanne Frennert
M.Sc., B.Sc., doktorand
Människa – Robotinteraktion – teknik anpassad för äldre personer
Gunilla Knall
sjukgymnast, informationsansvarig
Eve Mandre
fil dr emerita
Rehabiliteringspedagogik, Autism
Miguel Molina   
civ ing D, projektassistent    
Henrik Svarrer Larsen
Doctoral student, B.Ed., Master Interaction Design
Embodied interaction, multi-sensory environments.
Helen Petrie
gästprofessor 
Lise Meitner-professuren
Människa-datorinteraktion
(Human Computer Interaction)
Arne Svensk
tekn lic, universitetsadjunkt emeritus
Design av kognitiv assistans
Sidansvarig: