lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Per-Olof Hedvall

Välkommen!

Jag heter Per-Olof Hedvall och är ämnesföreträdare för Certec. Min forskning handlar om tillgänglighet, framför allt rör mina arbeten familjer som har barn med omfattande funktionsnedsättningar.

Jag har också ett engagemang för Föreningen Furuboda, där jag arbetar som forskningskoordinator. Se mer om Furuboda nedan och på www.furuboda.se. 

Pågående projekt

SID - Sinnlighet Interaktion Delaktighet. Jag är projektledare för SID-projektet, som handlar om interaktiva upplevelserum. Läs mer om SID på projektets webbplats: sid.desiign.org. 

DIKO - Den Digitala Kontaktboken. DIKO-projektet handlar om digitala kontaktböcker för barn med utvecklingsstörning och deras  familjer, vänner och skolpersonal. Jag arbetar som tekniskt ansvarig i projektet. Läs mer om DIKO på projektets webbplats: www.diko.nu. 

Handledning

Jag handleder just nu dessa doktorander:

Eva Flodin (huvudansvarig för den dagliga handledningen)
Henrik Svarrer Larsen (huvudansvarig för den dagliga handledningen)
Linnéa Eklöf (huvudansvarig för den dagliga handledningen)
Delphine Szymczak (bihandledare)

Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet

Den 4:e december 2009 försvarade jag min doktorsavhandling "The Activity Diamond – Modeling an Enhanced Accessibility". Opponent var professor Viktor Kaptelinin, Informatik, Umeå Universitet. Professor Bodil Jönsson på Certec har varit min handledare och professor Eva Björck-Åkesson vid Högskolan i Jönköping min bihandledare. 

Läs mer om avhandlingen här: Aktivitetsdiamanten. Den går också att ladda ner i PDF-format:

Avhandlingen på svenska: Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet (5,3 Mb)

Thesis in English: The Activity Diamond – Modeling an Enhanced Accessibility (4,6 Mb)

Situerad Design för Alla - Till Improvisationens lov

Min licentiatuppsats heter "Situerad Design för Alla - Till Improvisationens Lov". Jag försvarade uppsatsen 2007-10-17. 

Läs mer om licentiatuppsatsen här: Situerad Design för Alla - Till Improvisationens Lov. Licentiatuppsatsen går också att ladda ner i PDF-format:

Situerad Design för Alla - Till Improvisationens lov (7,5 Mb)

Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Jag är mycket intresserad av nya interaktiva kommunikationsmedier och nya former för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som möjliggör samspel mellan barn med omfattande funktionshinder och deras familjer. Jag är mycket engagerad inom AKK-området och har bland varit ordförande för ISAAC-Sverige. ISAAC är en världsomspännande intresseförening för AKK. Just nu sitter jag med i ISAACs internationella råd. Mer information om ISAAC finns på www.isaac-sverige.se samt www.isaac-online-org

Datorspel och tillgänglighet
 

De senaste åren har jag arbetat mycket med hur kommersiella datorspel kan anpassas så att även personer med funktionshinder kan spela dem. Jag ledde under åren 2002-2004 det prisbelönta projektet Interagera, där bland annat Spelhålan ingick som en del. På www.funkaportalen.se/Tema/Spel/ finner du mer information om anpassad styrning av datorspel, speltester och en hel del annat. 

Föreningen Furuboda

Jag är också anställd av Föreningen Furuboda, som är en ideell förening med omfattande verksamhet för personer både med och utan funktionshinder. Furuboda, som arbetar mycket i projektform, har en separat projektavdelning vid namn Furuboda KompetensCenter, där jag var chef år fram tills att jag började arbeta på Certec år 2006. Mer information om Furuboda, projekten med mera finner du på www.furuboda.se.

Sidansvarig:

Kontakt

Per-Olof Hedvall
ämnesföreträdare, tekn dr, docent

Tel:  046 222 40 94
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområden
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Speltillgänglighet, Interaktionsdesign, Kulturhistorisk aktivitetsteori.

in English

View Per-Olof Hedvall's profile on LinkedIn

Research papers by Per-Olof Hedvall