lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer, presentationer och media

Video från SID-projektet


Föreläsningar

 in English

 • Tre vägar mot Tillgänglighet och Delaktighet, föreläsning på Difi, Det norska Direktoratet for forvaltning og IKT , 2012-12-12
 • Tre vägar mot Tillgänglighet och Delaktighet, föreläsning på SIA Avslutningskonferens, 2012-12-07
 • Mobility and Modality - Perceptualization in situated activities, föreläsning på Nordic Symposium on Multimodal Communication, 2012-11-15 
 • Tre vägar mot Levd tillgänglighet, föreläsning på seminariedagen "Barn, unga och normalitet" med UR, SVT, SR och Handikappförbunden, 2012-10-05. Video på UR: http://www.ur.se/Produkter/172752-Barn-unga-och-normalitet?q=hedvall. 
 • Upplevelse-utställning med SID-projektet på Certec Informerar, 2012-10-24
 • Actors in AAC Activities, föreläsning på Nordic ISAAC Symposium, 2012-10-13
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet, föreläsning om SID-projektet på Den nordiska Snoezelenkonferensen 2012, 2012-09-26
 • I have never been universal, keynote, 
  UD 2012 Oslo, 2012-06-13, www.ud2012.no.
  Länk till presentationen: http://www.slideshare.net/peohedvall/peo-hedvall-keynote-at-the-ud2012-conference  
 • Interaktiv design, föreläsning
  Mötesplats funktionshinder 2012, 2012-04-17. http://www.grkom.se/motesplatsfunktionshinder. 
  Länk till presentationen: http://www.slideshare.net/peohedvall/sid-presentation-mtesplats-fhinder-gbg-2012-0417-kort-version
  (Tillsammans med Pernilla Halmedal från Eldorado i Göteborg)
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet, föreläsning
  Föreläsningsdag för Högskolan Kristianstad 2011, 2011-12-15, www.certec.lth.se. 
 • Människonära tillgänglighet, föreläsning
  Örebro läns museum, 2011-11-28
 • HAREC-dagen, moderator, 
  Linnéuniversitetet i Växjö, 2011-11-22, www.harec.se.
  (tillsammans med Elisabet Frithiof från Linnéuniversitetet)
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet,  föreläsning
  Barnet-i-familjen seminariedag, 2011-11-15, hj.se/forskning/forskningsmiljoer/child.html
 • Participation in Mixed Reality, föreläsning
  Öredev, 2011-11-10, www.oredev.org/2011/user-experience/thursday
  Video: http://oredev.org/2011/sessions/participation-in-mixed-reality 
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet, föreläsning
  Certec informerar 2011, 2011-10-27, www.certec.lth.se. 
  (tillsammans med Henrik Svarrer Larsen från SID-projektet)
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet,  föreläsning
  ID-dagarna, Uppsala, 2011-10-20, www.hi.se/iddagarna. 
 • Människonära tillgänglighet i lärande och utveckling föreläsning
  RUCK-seminarium, Linnéuniversitetet Växjö, 2011-10-11, www.spsm.se. 
 • Människonära tillgänglighet i lärande och utveckling föreläsning
  RUCK-seminarium, Högskolan Kristianstad, 2011-10-13, www.spsm.se. 
 • Människonära tillgänglighet i lärande och utveckling föreläsning
  RUCK-seminarium, Malmö Högskola, 2011-10-06, www.spsm.se. 
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet,  föreläsning
  Svenska Snoezelen-nätverkets rikskonferens, Stockholm, 2011-09-30.
  (tillsammans med Ellen Westberg och Lone Johansson från SID-projektet)
 • Välmenande attityder – hinder för inkludering och tillgänglighet, föreläsning
  Funkas tillgänglighetsdagar, Stockholm, 2011-04-13. www.funkanu.se. http://www.funka.se 
 • Föreläsning på det nordiska Universal Design-programmet,
  Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, 2010-12-16, www.nhv.se. 
 • Aktivititetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet, föreläsning
  Wigforssgruppen, Högskolan Halmstad, 2010-12-02, www.hh.se.
 • Aktivititetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet, föreläsning
   Specialpedagogutbildningen, Högskolan Kristianstad, 2010-11-11, www.hkr.se. http://www.hh.se/
 • SID- Sinnlighet, Interaktion, Delaktighet, föreläsning
  Certec informerar 2010, 2010-10-27, www.certec.lth.se. 
  (tillsammans med Henrik Svarrer Larsen från SID-projektet)
 • Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet, jubileumsföreläsning, Furuboda, 2010-10-20, www.furuboda.se.
  (tillsammans med Håkan Larsson, Furuboda)
 • Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet,  föreläsning
  ID-dagarna, Stockholm, 2010-10-13, www.hi.se/iddagarna. 
 • Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet,  föreläsning
  SVERI, Stockholm, 2010-09-29, www.sveri.se. 
 • A Cultural-Historical Design Approach to AAC, föreläsning,
  ISAAC 2010, Barcelona, 2010-07-29, www.isaac-online.org. 
  (Tillsammans med Bitte Rydeman, Certec/Furuboda)
 • Designing Games for All, föreläsning,
  Nordic Game conference, 2010-04-29, www.nordicgame.com. 
  (tillsammans med Håkan Larsson, Furuboda)
 • Design för familjen sedd som gemenskap, föreläsning,
  Verksamhetsteori-konferens, Kalundborg, Danmark, 2009-11-15. 
 • Towards the Era of Mixed Reality - Accessibility Meets Three Waves of HCI, föreläsning,
  USAB 2009, Linz, Österrike, 2009-11-10. www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/usab/usab2009.html
 • Who's in Control - AAC seen through the FACE tool, föreläsning,
  ISAAC 2008, Montreal, Kanada, 2008-08-04, www.isaac-online.org. 
  (Tillsammans med Bitte Rydeman, Certec/Furuboda)
 • Xings for Augmented Family Communication, poster-presentation,
  ISCAR 2008, San Diego, USA, 2008-09-10, www.iscar.org. 

Media på TV och internet

Publikationer

Sidansvarig: