lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Miguel Molina

Miguel Molina arbetar på Certec sedan hösten 2010, som projektassistent, med utveckling av applikationer i ett större EU projekt: Haptimap. Utvecklingen görs för Android plattformen och huvudintresset ligger på den icke-visuella interaktionen mellan användare och teknik.

Miguel Molina tog civilingenjörsexamen i Datateknik vid Lunds Universitet 2010, med examensarbetet "Aiming and Guiding - Navigation with a Non-visual GPS Application" i vilket man undersökte interaktionen av smarta mobiltelefoner och blinda. Examensarbetet utfördes på Certec med Kirsten Rassmus-Gröhn som handledare.

Sidansvarig:

Kontakt

Miguel Molina
civ ing D, projektassistent

Tel: 046 222 08 77
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitæ

in English