lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miguel Molina

Miguel Molina arbetar på Certec sedan hösten 2010, som projektassistent, med utveckling av applikationer i ett större EU projekt: Haptimap. Utvecklingen görs för Android plattformen och huvudintresset ligger på den icke-visuella interaktionen mellan användare och teknik.

Miguel Molina tog civilingenjörsexamen i Datateknik vid Lunds Universitet 2010, med examensarbetet "Aiming and Guiding - Navigation with a Non-visual GPS Application" i vilket man undersökte interaktionen av smarta mobiltelefoner och blinda. Examensarbetet utfördes på Certec med Kirsten Rassmus-Gröhn som handledare.

Sidansvarig:

Kontakt

Miguel Molina
civ ing D, projektassistent

Tel: 046 222 08 77
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitæ

in English