lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Kontakt

Marie Cederblad
Ekonomiadministratör

Tel: 046 222 82 81
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

in English