lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kirsten Rassmus-Gröhn

Forskning: Design och utvärdering av multimodal interaktion

Min forskning har sin grund i nya interaktionssätt för personer med synnedsättning i första hand, men har breddats till multimodal interaktion i stort. Dvs. hur man kan använda t ex datorer, mobiler och surfplattor med hjälp av även känsel och ljud-återkoppling för breddad användning. Dessa interaktionssätt kan också nyttiggöras i annan interaktion, där människor av någon anledning inte kan eller bör använda sig av synen för att interagera med teknik.

En del av forskningen handlar också om hur man kan involvera användaren i design och utvärdering på ett jämlikt sätt och på så sätt ta fram prototyper som möter behov och önskemål.

Pågående projekt:

  • Activables: prototyp-framtagning och forskning kring smarta prylar för att motivera till träning efter en stroke (NORDFORSK)
  • STARR: Teknik för att minska risken för en andra stroke genom att erbjuda råd och stöd i hemmet (EU)

Tidigare projekt:

  • Skolkontakten: ett projekt vars mål är att med hjälp av digitala verktyg underlätta kontakten mellan hem och skola (PTS)
  • NavMem: prototyp-framtagning och formskning kring navigationshjälpmedel för personer med begynnande minnessvårigheter vid demens och stroke (EU)
  • Användning av 3D-skrivare i praktisk undervisning för elever med synnedsättningar (uppdrag för SPSM)
  • HaptiMap: nya interaktionssätt för användning av mobila navigationstjänster (EU)
  • Tidsmaskinen: Delprojekt inom projektet Digital Gestaltning (Region Skåne)
  • HIPP: ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan (Arvsfonden)
  • NiviNavi: lekfull navigationsträning med en mobil app (Vinnova)

Undervisning: interaktionsdesign, kognitionsergonomi

Jag handleder årligen ett flertal examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

Övrigt:

Förutom att jag är involverad i både forskning och utbildning ägnar jag 15% av min anställning åt att vara biträdande prefekt på Designvetenskaper.

Sidansvarig:

Kontakt

Kirsten Rassmus-Gröhn
Civ Ing E, Tekn.Dr.
Universitetslektor

Tel: 046 - 222 03 50
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista (via LUP)

» Curriculum Vitae (pdf)

Intresseområden
Icke-visuell interaktion, mobila gränssnitt, tillgänglighet

in English