lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kirsten Rassmus-Gröhn

Forskning: Icke-visuell interaktion

Min forskning har sin grund i nya interaktionssätt för personer med synnedsättning i första hand, men har breddats till icke-visuell interaktion i stort. Dvs. hur man kan använda datorer, mobiler och surfplattor med hjälp av känsel och ljud-återkoppling för att få tillgång till grafisk information och datormodeller utan att använda synen. Dessa interaktionssätt kan också nyttiggöras i annan interaktion, där människor av någon anledning inte kan eller bör använda sig av synen för att interagera med teknik.

Pågående projekt och uppdrag

  • Skolkontakten: ett projekt vars mål är att med hjälp av digitala verktyg underlätta kontakten mellan hem och skola (PTS-finansierat)
  • Activables: prototyp-framtagning och forskning kring smarta prylar för att motivera till träning efter en stroke
  • NavMem: prototyp-framtagning och formskning kring navigationshjälpmedel för personer med begynnande minnessvårigheter vid demens och stroke (EU-finansierat)
  • Användning av 3D-skrivare i praktisk undervisning för elever med synnedsättningar (uppdrag för SPSM)

Tidigare projekt:

  • HaptiMap: nya interaktionssätt för användning av mobila navigationstjänster (EU ICT)
  • Tidsmaskinen: Delprojekt inom projektet Digital Gestaltning (Region Skåne)
  • HIPP: ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan (Arvsfonden)
  • NiviNavi: lekfull navigationsträning med en mobil app (Vinnova)

Undervisning: interaktionsdesign, kognitionsergonomi

Förutom att jag är ansvarig för Certecs övergripande utbildningsplanering på grundutbildnings-nivå, är jag involverad som lärare i ett flertal kurser:

Jag handleder flera examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

Sidansvarig:

Kontakt

Kirsten Rassmus-Gröhn
Civ Ing E, Tekn.Dr.
Universitetslektor

Tel: 046 - 222 03 50
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista (via LUP)

» Curriculum Vitae (pdf)

Intresseområden
Icke-visuell interaktion, mobila gränssnitt, tillgänglighet

in English