lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Håkan Neveryd

Bakgrund: Jag har mellan 1977 och 1990 arbetat som lärare på olika skolor i Skåne. Mellan 1980 och 1990 arbetade jag också som konsult främst inom CAD-området. 1990 började jag arbeta på Certec med undervisning i rehabiliteringsteknik samt med forskning inom området robotar för gravt rörelsehindrade människor. Under perioden 1992-2001 har jag varit förordnad som Certecs föreståndare och under perioden 1999-2001 som prefekt på institutionen för Designvetenskaper.

Forskningsområde: Jag har arbetat med att analysera existerande robotinstallationer för rörelsehindrade människor. Har också arbetat med om hur ett trådlöst mobilt robotsystem, WALKY, kan möjliggöra det för gravt rörelsehindrade människor att arbeta i laboratoriemiljö och hemmiljö. Jag också konstruerat och byggt en robotiserad CAD/CAM träningsstation för fysiskt handikappade människor (Vejbystrandsprojektet). I början av 2000-talet ägnade jag mig åt forskning inom området äldre och teknik främst inom EU-projektet FRR (Friendly RestRooms), 2001-2005 som jag också var svensk projektledare i.

Undervisning: Jag undervisar i rehabiliteringsteknik, universal design, ritteknik, CAD (datorstödd konstruktion) och konstruktionsteknik (skruvförband).

Projekt:
Vejbystrandsprojektet
RAID
WALKY
EPI-RAID
TASC
FRR

Sidansvarig:  | 

Kontakt

Håkan Neveryd
universitetsadjunkt, Tekn. lic.
civilingenjör maskinteknik,
lärare matte fysik och maskintekniska ämnen samt teknologie licentiat i rehabiliteringsteknik,


Tel: 046 222 46 97 
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

 Intresseområde
Människor med funktionshinder och teknik, Praktisk pedagogik, Äldre och teknik, Mobila robotar för människor med rörelsehinder, Teknik för människans skull

in English