lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gunilla Knall

Min professionella bakgrund är sjukgymnastens och jag har flerårig erfarenhet som distriktssjukgymnast, innan jag började på Certec 1990. På Certec är det mitt ansvar att utgöra en förbindelselänk mellan vårdsektorn och den tekniska världen. I den meningen har jag deltagit i olika projekt som bl. a. rörde robotik och vardagsteknologi för människor med fysiska och/eller kognitiva problem.
Jag är också ansvarig för all extern information.

Mina akademiska åtaganden innefattar kursledning för och föreläsningar i kurser i rehabiliteringsteknik  och universal design för
a) personer som arbetar med rehabilitering som får lära sig vilka tekniska möjligheter som finns och vad man kan använda det till inom deras specifika områden

b) teknologer och designstudenter som använder sitt tekniska och designmässiga kunnande till att genomföra projekt för universal design.

Under de senaste 8 åren har vi utvecklat, genomfört och utvärderat distanskurser i Rehabiliteringsteknik- IT och lärande, på internet. Jag är ansvarig för de fristående kurser som riktar sig till människor som arbetar med rehabilitering.

Projekt:
isaac
FRR (Friendly Restrooms)

Jag är medförfattare till:
"Guns trädgård", ett multimediaprogram som är ett kommunikationshjälpmedel för personer med afasi,
"Gun Andersson - och hennes väg framåt", en rapport som är en dokumentation om en person med en hjärnskada och rehabiliteringen som följde.

"Rehabiliteringsteknik- Fristående kurs (5p) vt 1993". Om ett möte mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter.
"En sedelärande historia - om Änglapottans väg från idé till produkt" 
"Inledande utvärdering av Motvärken". Om utprovning av en liten och billig biofeedbackutrustning.
"Vardagsteknik för personligt bruk - några exempel".

Sidansvarig:

Kontakt

Gunilla Knall
informationsansvarig, lärare

Tel:
046 222 01 95
________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista 

Intresseområden
IT och lärande, äldre och teknik, tillgänglighet- fysisk och kognitiv samt etik.