lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gunilla Brattberg

Jag är legitimerad läkare, specialist i anestesi och algologi (smärta och smärtbehandling) och docent i hälso- och sjukvårdsforskning. 1989 disputerade jag på en avhandling om värk och smärta i den svenska befolkningen. Jag har arbetat mer än 30 år med människor med värk och smärta. Större delen har jag varit kliniskt verksam läkare men numera arbetar jag som lärare, ledare, forskare, medarbetare och medmänniska i Värkstadsprojektet där vi med olika pedagogiska produkter, s.k. värktyg, hjälper människor att bemästra värken och bli värkmästare. Under de senaste 10 åren har jag således arbetat mer som rehabiliteringspedagog än läkare. Jag kallar det vi gör i Värkstaden för "Efterbyggande vård". Vi tar vid efter sjukvården och bygger bl.a. upp människors självförtroende. Människor som inte har fått hjälp till smärtlindring lär sig att leva bra liv med kvarstående smärta. För övrigt ägnar jag mig åt att skriva och producera böcker och annat pedagogiskt material och att undervisa runt om i landet. Som forskare studerar jag bl.a. hur människor med långvarig värk och smärta lär sig att leva med symtomen - för det gör faktiskt många.

VÄRKSTADEN är en verksamhet som bedrivs av Värkstadsstiftelsen i samarbete med Värkstaden Gunilla Brattberg AB, ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel (värktyg) för psykosocial rehabilitering av människor med långvarig värk och smärta. Med värkstadskonceptet, som omfattar pedagogiska metoder, rehabiliteras människor med värk och smärta i s.k. Värkstäder. Det finns även ett nätvärk av människor som arbetar enligt konceptet. Målet med all värksamhet är att hjälpa smärtpatienter att bemästra värken och bli värkmästare. Värkstadens värksamhet är ett komplement till sjukvården. "Värkstad" är registrerat varumärke. I samarbete med Värkstaden Gunilla Brattberg AB håller Värkstäder på att etableras runt om i landet. Hösten 2003 finns det 28 Värkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Värkstaden tar inte ansvar för utredning, medicinsk behandling eller andra sjukvårdande åtgärder. Mer information om både Värkstaden och Gunilla Brattberg finns på www.varkstaden.se.

Sidansvarig:

Kontakt

Gunilla Brattberg
leg läkare, adjungerad professor

Tel: 046 222 46 95
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

» Egen webbplats

Intresseområde
Rehabiliteringspedagogik

in English