lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Eve Mandre

Efter doktorsexamen på Certec i maj 2002 håller jag på att bygga upp en kurs i Rehabiliteringspedagogik .Förutom detta har jag under VT 2003 påbörjat ett treårigt projekt om lärande och lärandemiljöer för vuxna personer med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser (Design och lärande för vuxna med psykiska funktionshinder). Detta projekt finansieras av Skolverket som ett led i att vuxenutbildning ska bli tillgänglig för alla, även för personer med psykiska funktionshinder. Föreläser och handleder inom psykiatri och habilitering i hela landet.

Den 24 maj 2002 lade jag fram min avhandling, "Vårdmiljö eller lärandemiljö? - Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin.". 
Min inriktning har varit psykiatri - autism- inlärning.


Den 19 november 1999 tog jag min  Lic.examen. 
Uppsatsens titel: Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin.

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Eve Mandre
fil dr emerita
universitetslektor

Tel: 046 222 46 95 
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitæ

Intresseområde
Rehabiliteringspedagogik

 

in English