lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Eva Flodin

Jag antogs till forskarutbildningen på Certec 2005. Mitt avhandlingsarbete omfattar att dokumentera, analysera och värdera hur en ständig användning av rullståstöd i stället för rullstol kan påverka en människas utveckling. Det mobila ståendets betydelse för person med funktionshinder, utifrån fem aspekter:

Existentiell aspekt
Psykologisk aspekt
Interaktiv designprocess
Fysisk aspekt
Teknisk aspekt

Två utvecklingsarbeten: Konstruktion av nackstöd och konstruktion av uppresningsmekanism.

Sidansvarig:  | 

Kontakt

Eva Flodin
forskarstuderande

Tel: 046 222 46 95
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde
Ståendets betydelse för de existentiella villkoren vid spinal muskelatrofi

in English