lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Charlotte Magnusson

Jag disputerade 1991 i Matematisk Fysik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingens titel var "Magnetic dipole excitations in even-even nuclei". Under 1992 arbetade jag vid FoU avdelningen på HADAR, Malmö.

Under min första tid på Certec (med början 1993) arbetade jag med hur olika avancerade datortekniker, och då framför allt tekniker från området artificiell intelligens (AI), kan komma människor med olika kognitiva funktionshinder till godo. Jag är författare till "Artificiell Intelligens - introduktionsbok i handikappsammanhang". Rapporter, demo-program, nedladdningsbara filer samt erfarenheter kring expertsystem på CERTEC finns att nå via http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/. Information om projekt social simulator (inklusive gratis programvara att ladda hem) finns på http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/socialsimulator/.

Sedan år 2000 har jag alltmer fokuserat sin forskning kring hur man kan använda gester, känsel och hörsel för att interagera med datorer och mobila enheter. Sedan 2000 är jag ansvarig för vår verksamhet kring ljud- och känselinteraktion (haptik - gester, känsel och hörsel) på Certec. Under 2003 arbetade jag även inom EU projektet Friendly Rest Rooms (FRR) med framförallt gränssnittsdesign. Sedan dess har jag varit ansvarig för Certec's deltagande i EU projekten MICOLE, ENABLED och ENACTIVE och jag koordinerade EU projektet HaptiMap (www.haptimap.org). För närvarande är jag ansvarig för vårt deltagande i AAL-projektet NavMem (Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline, http://www.navmem.eu/). Charlotte är medlem i punktskriftsnämnden och har på senare tid också börjat arbeta med standardisering inom ISO (ISO/TC 159/SC 4/WG 9 (Tactile Haptic Interaction).

Jag arbetar med hur teknik kan bli mer tillgänglig för den som ser dåligt, men även med hur gester, känsel och hörsel kan göra mobil interaktion enklare och bättre för alla (samtidigt som den blir enklare att använda för den som har en synskada). Mina intressen ligger både inom interaktionsdesign (hur utformar man nya och bättre tekniska interaktionssätt) och inom utveckling av designmetoder - hur får man med både riktiga användare och riktiga miljöer redan tidigt i designprocessen?

Sidansvarig:

Kontakt

Charlotte Magnusson
Docent, Tekn.dr., Civ.ing.
Teknisk fysik

Tel: 046 222 40 97 
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde
Icke-visuell interaktionsdesign (gester, känsel, hörsel), designmetodik, mobil interaktionsdesign, design för alla, tillgänglighet

in English