lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Björn Breidegard

Min bakgrund
Docent och universitetslektor Björn Breidegard arbetar på Certec vid Lunds tekniska högskola sedan 1998. Hans liv har sedan treårsåldern präglats av ett stort teknikintresse – från att plocka sönder och försöka laga tekniska apparater till att efterhand konstruera helt nytt från början. Han är civilingenjör inom elektroteknik och arbetade i många år på Institutionen för informationsteknologi med allt från analog elektronikkonstruktion till konstruktion av komplexa digitala system, inkluderande stora programvarusystem.  På Certec kombinerar han sitt teknikskaparintresse med en önskan att få designa i samspel med den berörda människan. Han är hela tiden driven av en genuin nyfikenhet och en önskan att tänja gränser.

Projekten Minimetern och Att läsa med händerna
Jag har utvecklat ett kommunikationshjälpmedel - Minimetern - för Emma Nilsson som, sedan 1990 då hon var nio år, är så gott som totalförlamad efter en olycka med en häst. Minimetern har kontinuerligt vidareutvecklats och under åren 2005-2008 ledde jag ett treårigt Minimeterutvecklingsprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden: Minimetern - modern och billig teknik hjälper svårt hjärnskadade människor att kommunicera . Se: http://www.certec.lth.se/minimetern.

I projektet Att läsa med händerna - mätteknik, teori och empiri studeras gravt synskadades taktila läsning online. I detta tvärvetenskapliga projekt ingår personer från Certec och Inst. för lingvistik vid Lunds universitet, Inst. för individ, omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, samt Inst. för konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet.

Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering
Björn Breidegard disputerade den 18 december 2006 kl 10.15 i Stora Hörsalen, IKDC, Sölvegatan 26, Lund.

Avhandlingens titel är Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering där empirin handlar om kommunikationshjälpmedel för människor med svår hjärnskada respektive automatisk fingerföljning vid läsning av punktskrift. Det var en tillämpad disputation med mycket teknik i användning.

Professor Bengt Magnhagen var min opponent, professor Bodil Jönsson har varit min handledare och docent Christian Balkenius har varit bihandledare.

Läs min doktorsavhandling

En datorexekverbar modell för lärande
År 2000 tog jag min teknisk licentiat-examen. Opponent på uppsatsen var docent Christian Balkenius, Kognitionsforskning i Lund.

Läs min licentiatuppsats

Sidansvarig:

Kontakt

Björn Breidegard, docent, tekn dr, civ ing E, universitetslektor emeritus

Epost: bjorn@breidegard.se

Intresseområde
Kommunikationshjälpmedel för svårt hjärnskadade människor, automatisk analys av läsning av punktskrift och taktila bilder, datorhjälpmedel för lärande, mm.

Curriculum Vitæ

Publikationer

in English