lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Bitte Rydeman

Välkommen!

Jag heter Bitte Rydeman och arbetar som forskare och lärare på Certec. Min forskning är bland annat inriktad mot användning och utveckling av kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Innan jag kom till Certec hade jag arbetat många år som logoped, först inom barnhabilitering och sedan vid dataresurscentret Dako i Halland. Huvuddelen av min forskarutbildning bedrevs vid det som då hette institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet.

Forskning och utveckling

Under våren 2015 medverkar jag i forskningsprojekten TeMA (Teknisk och Mänsklig Assistans)ABBI (Audio Bracelet for Blind Interaction) och NavMem (Navigationsstöd för personer med minnessvårigheter).

Under oktober 2013 - december 2014 var jag knuten till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA), för att arbeta med en kunskapsöversikt om kommunikativa hjälpmedel för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar, med extra fokus på modern teknik.

2010 - 2013 var jag projektledare för DIKO- den digitala kontaktboken, som var ett samarbete mellan Föreningen Furuboda, Certec, FUB i Lund med omnejd och Lunds kommun. Projektet stöddes av Arvsfonden.

Den 4 juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling kallad "The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids" vid IT-fakulteten i Göteborg. Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge. Professor Elisabeth Ahlsén vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet har varit min handledare och professor Mats Granlund vid Högskolan i Jönköping och professor emerita Bodil Jönsson vid Lunds Universitet har varit mina bihandledare.

Avhandlingen går att ladda ner här: The Growth of Phrases.

Undervisning

Sedan våren 2012 är jag kursansvarig för kursen:

Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20
(Ges hösten 2015. Planeras att ges höstterminer.)

Jag är också lärare/kursansvarig för kurserna:

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg TFRD30
(Ges  våren 2015. Planeras att ges vårterminer.)

Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet TFRB75
(Ges hösten 2015. Planeras att ges höstterminer.)

Sidansvarig:

Kontakt

Bitte Rydeman
fil dr, leg logoped, universitetslektor

Tel:
070 644 24 04
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområden
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tillgänglighet, användarcentrerad design, lek och spel, språkvetenskap, kognition.

in English