lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arne Svensk

Publikationer

Design av kognitiv assistans
Lic.uppsats 2001

Identitet och design
En film om ett besök på S:t Lars Museum 2004

Vad är det som sitter i väggarna?

Länkar

www.inclusivedesigntoolkit.com
En mycket bra simulator av hörsel och synnedsättningar

Kort beskrivning av mitt avhandlingsarbete

Min licentiatuppsats med titeln "Design av kognitiv assistans" belyser hur personer med utvecklingsstörning samspelar med teknologi och människor i vardagliga situationer. Min förhoppning är att distribuerad kognition som tankemodell skall göra det möjligt att analysera och åtgärda vardagliga situationer på ett strukturerat sätt med individens behov i fokus.

Sidansvarig:

Kontakt

Arne Svensk,
tekn lic,
universitetsadjunkt emeritus


Tel:  073 721 50 59
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde:
Design av kognitiv assistans

in English