lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Universell utformning på skånska museer

2017-09-07

Nu ska tillgänglighet och delaktighet på Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund dokumenteras i ett projekt som pågår mellan 2017 och 2018. Dokumentationen utförs av museernas anställda och enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer, och arbetet har sin utgångspunkt i universell utformning i samverkan med Certec, vid Designvetenskaper, LTH.

Universell utformning har som målsättning att skapa inkluderande produkter, tjänster, program och miljöer som kan användas av alla. I projektet möts kulturen, forskningsområdet och funktionshinderrörelsen för att bidra till utveckling inom frågor som rör delaktighet, tillgänglighet och inkludering i museernas verksamheter.

Projektet bidrar till museernas utveckling av arbetet med tillgänglighet och inkludering. Museer har en viktig roll i samhället där de fungerar både som utbildande och intresseväckande för besökarna. Därför är det också viktigt att verksamheterna är inkluderande och tillgängliga så att alla som vill kan delta. I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det om vikten av en inkluderande kultur och allas lika rätt att delta i kulturlivet. Kulturella produkter, föreställningar och verksamheter ska vara tillgängliga.

Läs mer på HSO Skånes hemsidahttp://hsoskane.se/Verksamhet/aktuella-projekt/universell-utformning (länk öppnas i nytt fönster) 

Mer om universell utformning: http://www.certec.lth.se/ud 


Sidansvarig: