lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Universell design ökar delaktigheten för alla

2016-02-16

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec, Designvetenskaper

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi riktar in oss på satsningar på universell design, som ett bättre sätt att öka delaktigheten för alla.

Universell design är en ständigt pågående process, där varje införande av ett nytt system, uppförande av en ny byggnad eller framställning av en ny produkt nyttiggörs som en möjlighet att göra samhället mer inkluderande och därmed mer hållbart. 

Sluta tillgängliggör samhället debattartikel i Dagens samhälle 12 februari 2016
Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec, Designvetenskaper
Bodil Jönsson, professor emerita, grundare Certec, Designvetenskaper
m. fl.

Mer information om universell design på Certecs hemsida


Sidansvarig: