lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Strävan efter lika villkor

2017-10-09

Charlotte Magnusson vid Certec, Designvetenskaper, LTH. Foto: Hannah Edborg.

– Genom att fokusera på inkludering kan vi göra produkterna mer flexibla så fler kan använda dem utan särskilda anpassningar. Då blir det mindre utpekande. Det behövs ett-fungerande-för-alla perspektiv och där är vi med och bidrar, säger Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Designvetenskaper, LTH.

Tidningen Lundagård skriver i artikeln Strävan efter lika villkor om tillgänglighet och inkludering. Universitetet har som skyldighet att i möjligaste mån erbjuda lika villkor för alla studenter. Tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättningar har ökat. Men samtidigt får ansvariga brottas med behov som krockar och kritik riktas mot att arbetet ofta stannar vid goda intentioner. 

– Det handlar om hela livet. Inte bara människans behov utan också hennes drömmar och önskningar. Vi försöker jobba så nära människan det bara går. Hur ska man annars få reda på vad människor behöver, frågar sig Per-Olof Hedvall.

Med små steg i taget och genom att låta användarna vara en del av hela processen etableras samverkan med användarna. Annars är risken stor att för mycket energi läggs på utveckling av irrelevanta lösningar.

– Den stora skillnaden i dag jämfört med när vi startade är teknikutvecklingen, som ger oss mycket mer möjligheter. En annan skillnad är att det skett en attitydutveckling angående universell och inkluderande utformning. Det har blivit mer allmänt accepterat att saker utformas på ett tillgängligt sätt, säger Charlotte Magnusson, docent vid Certec, Designvetenskaper vid LTH.

Strävan efter lika villkor, artikel i Lundagård 9 oktober 2017

För mer information om Certecs verksamhet:
Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se, 046-222 40 94


Sidansvarig: