lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Staden ska funka för alla – nytt forskningsprojekt på Certec

2020-04-27

Lilian Müller, en av forskarna i projektet, är industridoktorand vid Certec, Designvetenskaper, LTH och tillgänglighetsrådgivare vid Lunds kommun.

Vilka designmönster och tankestrukturer kan stötta kommuner när de i stadsutvecklingsprocessen använder universell utformning för att få staden att funka för alla?

Nu ska Certec vid Designvetenskaper, LTH, Lunds kommun och Göteborgs stad genomföra en analys av stadsutvecklingsprocessen med utgångspunkt i universell utformning. Syftet är att identifiera när och hur designmönster uppstår – mönster som har en inkluderande eller exkluderande inverkan på människors vardagsliv.

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och pågår till december 2021. Ett av målen är att projektdeltagarna – anställda vid förvaltningar och i privata företag med koppling till byggprocesser och funktionsrättsrörelsen – ska få en tydligare bild av hur universell utformning, i kombination med ett konkret funktionsrättsperspektiv, kan praktiseras i deras arbetsvardag.

– Under projektet planerar vi också att ta fram ett tankestöd – en guide som visar hur universell utformning kan användas i stadsutvecklingsprocesser. Guiden kan fortsättningsvis fungera som ett stöd i liknande processer även i andra kommuner, säger en av projektaktörerna, Lilian Müller, industridoktorand vid Certec, Designvetenskaper, LTH och tillgänglighetsrådgivare vid Lunds kommun.


Sidansvarig: