lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

"Skapa inkluderande design som kan användas av alla medborgare"

2019-03-15

Tänk på designen när du bygger digitalt, säger Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, Designvetenskaper, LTH.

Det finns en stark tradition av särtänkande i samhället. Vi tänker på ”särskilda människor” med särskilda behov, vi talar om särskilda insatser. I förlängningen leder de tankarna till särlösningar som separata handikapp-entréer vid nya byggen, istället för en och samma entré.

– Gör rätt från början. Skapa en inkluderande miljö med en design som kan användas av alla medborgare, så slipper vi anpassningar och efterkonstruktioner längre fram, säger Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare för Certec vid Designvetenskaper, LTH. 

Läs artikeln: Skapa inkluderande design som kan användas av alla medborgare, publicerad i LTH-nytt, januari 2019

Mer information: Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se

Se även: Projektet "Rätt från början" som drivs tillsammans med Funktionsrätt Sverige.


Sidansvarig: