lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet

2017-09-19

Porträtt av Per-Olof mot ljusgrön bakgrund

Per-Olof Hedvall, docent och ämnesföreträdare för Certec vid Designvetenskaper, LTH.

Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar avstamp i samhällsperspektiv som fokuserar på attityder, social inkludering och delaktighet i samhället i stort. Det visar en ny rapport.

Per-Olof Hedvall har på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt kunskapsläget inom forskningen kring funktionshinder och delaktighet.

– Det är tydligt att det behövs mer forskning om delaktighet som tar avstamp i samhällsperspektiv, som motvikt och komplement till den stora individorienterade dominansen.

Det är särskilt intressant ur ett design- och teknikperspektiv, menar Per-Olof Hedvall. Och rapporten har ett medvetet fokus på dessa frågeställningar. Per-Olof Hedvall har en bakgrund som ingenjör och designer och arbetar vid institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola.

– Som ingenjör och designer förvånas jag över att det i forskningen förs så få resonemang om vad design och teknik betyder för delaktighet.

– Därför är det bra att välfärdsteknik och universell utformning lyfts fram idag. Personligen ser jag gärna mer forskning inom just dessa områden. Extra spännande är att följa upp vad Universell utformning kan medföra i termer av delaktighet för alla, däribland personer med funktionsnedsättning. Vad innebär det för individen, och ur ett samhällsperspektiv? Vad händer när alla börjar vänja sig vid det universellt utformade?

Läs hela artikeln: ”Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet”

Läs rapporten Delaktighetsforskning och funktionshinder här

Kontakt: Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se 

 

 


Sidansvarig: