lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny kunskapsöversikt om kommunikation för barn med funktionsnedsättning

2016-01-25

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning, baserad på aktuell forskning och praktik. Den innehåller konkreta exempel och strategier som kan tillämpas på olika hjälpmedel, och länkar till resurser som kan vara till nytta både för föräldrar och yrkesverksamma inom området. 

- I samspelet med barn och ungdomar och när man planerar åtgärder är det viktigt att möta barnen där de befinner sig, säger Bitte Rydeman, författare till guiden och universitetslektor i rehabiliteringsteknik och design på Certec vid Designvetenskaper,  Lunds Universitet. 

- Det innebär att man fokuserar på deras förmågor, motivation och intressen, inte på vad de inte kan.

Guiden publiceras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga som en del i deras serier med kunskapsöversikter.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten här. (pdf öppnas i nytt fönster)

Läs mer på Nka:s hemsida

 

 


Sidansvarig: