lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Med fokus på design för alla – Certec informerar 25 oktober

2018-10-24

collage med bilder från tidigare Certec informerar där personer samtalar och tittar på utställningar

I år fokuserar ”Certec informerar” på universell utformning som sedan ett par år står högst upp på den funktionshinderpolitiska agendan.

− Universell utformning handlar om alla människor, inte enbart människor med funktionsnedsättningar. Universell utformning bygger på att göra rätt från början för att undvika kostsamma anpassningar och särlösningar längre fram i tiden. Målet är ett flexibelt och inkluderande samhälle som både tål och tar tillvara på människors olikheter, säger Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare för Rehabiliteringsteknik vid LTH (Certec) och en av dem som står bakom Certec informerar.

Huvudtalare under årets Certec informerar är designer Patricia Moore. Hon kallas av vissa för ”mother of universal design” och är en av grundarna till universal design-tänket.

− Patricia Moore menar att design tar tillvara människors inneboende värdighet. Med design kan vi öppna upp möjligheter – eller stänga möjligheter. Hon lyfter betydelsen av design och att design inte är oskyldigt utan något som har en kraft, säger Per-Olof Hedvall.

Årets program har ett trettiotal utställare och fem parallella spår med föreläsningar om, förutom universell utformning, bland annat dövblindhet, neurofeedback, hjärnvågsträning, alternativ kommunikation, samtalshjälpmedel samt begriplighet och digitalisering.

Certec informerar vänder sig till alla som är intresserade av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar i alla skeden av livet. För mer information om program, seminarium och utställare: www.certec.lth.se/infodag

Datum: 25 oktober
Tid: 9.30-16.00
Plats: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund

Patricia Moore är utbildad vid New York University School of Medicine och the Rusk Institute of Rehabilitation Medicine. Hon driver en designbyrå med fokus på hur universal design kan påverka samhällsutvecklingen. Hon har benämnts som ”en av de fyrtio mest social medvetna designers i världen” (ID Magazine) och ”en av de femtio amerikaner som definierar vårt nya millenium” (ABC News). Patricia Moores finns på Twitter: https://twitter.com/AGEingByDesign

Mer information om Certec informerar: Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec, LTH, per-olof.hedvall@certec.lth.se, 0739-884676


Sidansvarig: