lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ledig tjänst: Doktorand till projektet Rätt från början

2018-10-10

ikoner av människor med olika motoriska funktionsvariationer

Det 3-åriga projektet Rätt från början, har beviljats medel av Allmänna Arvsfonden med beräknad projektstart hösten 2018. Projektet är en bred kunskapssatsning som handlar om att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess i samhället.

Projektets huvudkärna består i utveckling av utbildningsmaterial, processtöd och etablering av studiecirklar i syfte att stärka kunskapen om universell utformning och att ta fram strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning. Projektets vill bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.  

Sista ansökningsdag är 2018-10-19.

Läs mer på: http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2018/09/Rätt-från-början-Doktorand.pdf 

Mer information: Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se, 046-222 40 94 


Sidansvarig: