lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Idéer samlas i projekt om stroke

2017-09-25

två bilder där personer står vid bord med sladdar, lysdioder och laptops.

Projektet ActivABLES handlar om att utveckla fysiska interaktiva objekt som gör det både enklare och mer motiverande att utföra träning efter en stroke. 

Den 11-12:e september var det projektmöte. Projektet är nu inne på sitt sista år, och vi provade, diskuterade och planerade för hur den slutliga utformningen ska se ut och hur vi ska få allt att fungera ihop praktiskt.

Stort tack till Strokeföreningen Malmö och Strokerehabmottagning, Rehabiliteringsmedicin, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes Universitetssjukhus (SUS) för hjälp med synpunkter och idéer!

Länk: ActivABLES


Sidansvarig: