lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2016-02-09

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i framtiden kan interaktiva robotar som kommer när man kallar på dem vara verklighet i många äldres hem. Lyssna på...[läs mer]


2016-01-25

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning[läs mer]


2015-12-04

Per-Olof Hedvall sitter framför en mikrofon

Användningsforum bildades av regeringen 2012 och har haft som huvuduppgift att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av IT. Sista december 2015 avslutas initiativet....[läs mer]


2015-10-29

Omslaget till boken Att så vidare

Certec firade i år sitt 25:e genomförande av ”Certec Informerar” - en dag då allmänheten bjuds in för att lyssna på erfarna föreläsare och se vad utställare har att visa upp inom rehabiliteringsteknik och design. I samband med...[läs mer]


2015-05-29

Att ha en robot som stöd och sällskap i hemmet är ingen avlägsen tanke längre. Just nu befinner sig roboten Hobbit hemma hos Ella Lundström som är 89 år och den första person i Sverige som får uppleva hur det är att ha en...[läs mer]


2015-04-07

I senaste numret av tidsskriften Funktionshinderpolitik medverkar Susanne Frennert och berättar om Hobbit-projektet vid Certec.  Läs hela artikeln här. Mer om Hobbit-projektet hittar du här. [läs mer]


2015-04-01

Henrik Svarrer Larsen spikar upp sin avhandling på IKDC

Henrik Svarrer Larsen spikade idag sin avhandling  "Tangible Participation - Engaging Designs & Designerly Engagements in Pedagogical Praxes". Disputationen äger rum onsdagen den 29 april kl 13.15 i Stora...[läs mer]


2014-11-19

Henrik Svarrer Larsen var en av Keynote-talarna inför en fullsatt aula på ISNA-MSE: s XII världskonferens ”Everyday Multisensory Environments, Wellness Technology and Snoezelen”, HAMK University of Applied Sciences, Visamäki,...[läs mer]


2014-10-24

Årets Certec informerar lockade ca 500 besökare! Intressanta föreläsningar och en spännande utställning gjorde dagen till en succé![läs mer]


2014-09-19

Sedan februari i år har ABBI-projektet arbetat med att skapa rörelsekänsliga armband som kommer att generera ljud som svar på bärarens rörelser. Enkelheten i enheten kommer att göra den tillgänglig för barn från ett års...[läs mer]


2014-05-19

I morgon släpps boken "Grön Entreprenör: Naturupplevelser för oss Alla - forskningen visar vägen" (http://fortbildningalnarp.slu.se/pub/bestallning.aspx?b=2) framtagen av SLU Alnarp och RTP (http://www.rtp.se/) på...[läs mer]


2014-04-22

Fredagen den 23 maj, kl 14.00 - 16.00, visar studenterna som läser kursen Avancerad Interaktionsdesign hos oss åtta olika projekt där de experimenterat med telefonens olika sensorer. Vill du se appar vars interaktion går utanför...


2014-03-19

Vid Certec informerar i oktober 2013 arrangerade vi en ”Interaktiv workshop” där deltagarna fick möjlighet att bygga egna lösningar på påhittade scenarion och vardagsproblem. Deltagarna byggde med så kallade ”littleBits",...[läs mer]


2014-02-19

Henrik Svarrer Larsen och Bitte Rydeman håller föredrag på Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA:s) konferens "Livets möjligheter - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och...[läs mer]


2014-01-15

Den 17 januari,  kl 10.15, presenterar Susanne Frennert sin licentiatuppsats i forskarutbildningsämnet Rehabiliteringsteknik. Titeln på uppsatsen är ” Older people and the adoption of new innovations. A study of the...[läs mer]


2013-12-16

Vi vill tacka alla er som bidragit till Certecs forskning genom att skänka en gåva under det gångna året! God Jul & Gott Nytt År!    [läs mer]


2013-12-03

Susanne Frennert, doktorand på Certec och avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi intervjuades angående sin robotforskning i radioprogrammet Karlavagnen den 27 november. Inslaget handlade om hubotar, robotar och...[läs mer]


2013-11-27

Titta på våra fantastiska videor som visar vår interaktiva design som den används i Snoezelen/Multi-sensory-miljöer: http://sid.desiign.org/  SID (Sinnlighet, interaktion och delaktighet) finns också i media:• Teknik...[läs mer]


2013-11-21

Sofie Eliasson och Jessika Nilsson presenterar sitt examensarbete i Interaktionsdesign: Kan man med hjälp av en surfplatta effektivisera insamlingen och analyseringen av data vid användartester? Denna fråga ställde vi oss...[läs mer]


2013-10-25

Professor emerita Bodil Jönsson tilldelades den 25 oktober 2013 Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens (IVA) guldmedalj för en livslång gärning som engagerad pedagog inom det naturvetenskapliga området och för en...[läs mer]


Visar post 21 till 40 av totalt 49.
Sidansvarig: