lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2017-10-19

porträtt av Per-Olof Hedvall

Universell utformning och inkluderande design är på god väg att förändra samhället. Men det krävs fortfarande mer kunskap. Per-Olof Hedvall är ämnesansvarig vid 30-årsjubilerande Certec vid Designvetenskaper, Lunds tekniska...[läs mer]


2017-10-09

– Genom att fokusera på inkludering kan vi göra produkterna mer flexibla så fler kan använda dem utan särskilda anpassningar. Då blir det mindre utpekande. Det behövs ett-fungerande-för-alla perspektiv och där är vi med och...[läs mer]


2017-09-25

två bilder där personer står vid bord med sladdar, lysdioder och laptops.

Projektet ActivABLES handlar om att utveckla fysiska interaktiva objekt som gör det både enklare och mer motiverande att utföra träning efter en stroke.  Den 11-12:e september var det projektmöte. Projektet är nu inne på...[läs mer]


2017-09-19

Porträtt av Per-Olof mot ljusgrön bakgrund

Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar avstamp i samhällsperspektiv som fokuserar på attityder, social inkludering och delaktighet i samhället i...[läs mer]


2017-09-09

Bodil Jönsson har hyllats för sina originella tankar om tid. Men för att stå ut med sig själv och förmå tänka klart måste hon vara i fred. Och ha gott om tid för det oförutsägbara som kan komma emellan. Bodil Jönsson - fysikern...[läs mer]


2017-09-07

Nu ska tillgänglighet och delaktighet på Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund dokumenteras i ett projekt som pågår mellan 2017 och 2018. Dokumentationen utförs av museernas anställda och enskilda medlemmar från HSO...[läs mer]


2017-05-19

Bodil Jönsson

— Jag är inbjuden här för att tala om framtiden. Då vill jag först markera att det är viktigt att låta framtiden ligga just där framme. Inte dra in den i nuet, inte kräva av framtiden att den redan ska vara här. För vad skulle vi...[läs mer]


2017-05-18

Mellan den 9 och 19 juni presenteras flera spännande examensarbeten i ämnet interaktionsdesign. VR from a Learning PerspectiveAlexander Lindgren och Johan Niwhede presenterar sitt examensarbete i interaktionsdesign den 9 juni kl...[läs mer]


2016-10-21

"Då hans huvud rör sig blir jag glad och känner uppskattning. Jag tror att jag vill se honom som något som är levande. Han är charmig.” En försöksperson berättar vad hon känner för roboten Hobbit, en social robot som...[läs mer]


2016-09-26

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Läs mer här: Certec informerar[läs mer]


2016-09-23

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett av dessa. Det menar Susanne Frennert, som nyss disputerat i Rehabiliteringsteknik vid Designvetenskaper, LTH....[läs mer]


2016-02-16

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi riktar in oss på satsningar på universell...[läs mer]


2016-02-09

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i framtiden kan interaktiva robotar som kommer när man kallar på dem vara verklighet i många äldres hem. Lyssna på...[läs mer]


2016-01-25

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning[läs mer]


2015-12-04

Per-Olof Hedvall sitter framför en mikrofon

Användningsforum bildades av regeringen 2012 och har haft som huvuduppgift att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av IT. Sista december 2015 avslutas initiativet....[läs mer]


2015-10-29

Omslaget till boken Att så vidare

Certec firade i år sitt 25:e genomförande av ”Certec Informerar” - en dag då allmänheten bjuds in för att lyssna på erfarna föreläsare och se vad utställare har att visa upp inom rehabiliteringsteknik och design. I samband med...[läs mer]


2015-05-29

Att ha en robot som stöd och sällskap i hemmet är ingen avlägsen tanke längre. Just nu befinner sig roboten Hobbit hemma hos Ella Lundström som är 89 år och den första person i Sverige som får uppleva hur det är att ha en...[läs mer]


2015-04-07

I senaste numret av tidsskriften Funktionshinderpolitik medverkar Susanne Frennert och berättar om Hobbit-projektet vid Certec.  Läs hela artikeln här. Mer om Hobbit-projektet hittar du här. [läs mer]


2015-04-01

Henrik Svarrer Larsen spikar upp sin avhandling på IKDC

Henrik Svarrer Larsen spikade idag sin avhandling  "Tangible Participation - Engaging Designs & Designerly Engagements in Pedagogical Praxes". Disputationen äger rum onsdagen den 29 april kl 13.15 i Stora...[läs mer]


2014-11-19

Henrik Svarrer Larsen var en av Keynote-talarna inför en fullsatt aula på ISNA-MSE: s XII världskonferens ”Everyday Multisensory Environments, Wellness Technology and Snoezelen”, HAMK University of Applied Sciences, Visamäki,...[läs mer]


Visar post 21 till 40 av totalt 61.
Sidansvarig: