lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Infodag

Certec informerar om Rehabiliteringsteknik & Design

Nästa Certec informerar äger rum torsdagen den 23 oktober 2014, kl 09.30 – 16.00!
 
Trevligt myller, intressanta föreläsare och spännande utställare som tidigare år!
 
För att tillgodose önskemålet att också kunna besöka oss på kvällstid kommer en ”light-version” av Certec informerar att arrangeras i samband med årets Kulturnatt den 20 september. Då är det endast Certecs egen forskning som visas, d v s inga externa föreläsare eller utställare.
 
Vi fyller på med information om föreläsningar och utställare efter hand.

Utställare
Furuboda
Bioservo
MV Nordic
Horisont
DAHJM
DUMLE
Datateket
Bam Språkteknik
Tretac Interface AB
Comai AB
Abilia
HSO Skåne
ISAAC Sverige
Tränahjärnan & Klaraskolan AB
Hjärnkraft Skåne
Jump&Joy
Skånes Hembygdsförening
Do-Fi
Komikapp
Tobii
SÖKcentrum
LVI Low Vision International AB
eFrid


 
Anmäler dig gör du till: lena.leveen@certec.lth.se
 
Välkommen!

 

 

Cykelkorg med tulpaner

Tidigare "Certec informerar"-dagar

Certec informerar 2011

Certec informerar 2010 (Handout från Certec informerar 2010)

Certec informerar 2009

Certec informerar 2008

Certec informerar 2007

Ännu tidigare Certec informerar-dagar hittar du på vår arkiv-webbplats.

Hur började det?

Idén med "Certec informerar"-dagarna växte fram ur ett ökande intresse för Certecs verksamhet. Önskemålen om att få komma på studiebesök till Certec blev fler och fler, och ju fler personer som besökte oss, desto fler blev önskemålen om att få komma.

Att ställa i ordning de olika demonstrationsföremålen och se till att tekniken fungerade tog allt mer tid, men vi ville inte mista de givande diskussionerna som ofta uppstod i mötet mellan Certecs personal, våra teknikpedagogiska exempel och våra besökare bland annat från rehabiliterings- och habiliteringsområdet.

Istället för att bromsa så satsade vi. Genom att satsa på ett eller två större informationstillfällen per år, kunde vi göra mer genomtänkta demonstrationer och också gå ut mer aktivt med inbjudan till olika personer som kunde vara intresserade.

Vid den första "Certec informerar"-dagen kom det 150 personer, vid den andra 300 och vid den tredje 750 personer. Därefter har ca 300-500 personer varit ett mer normalt antal besökare. Det är tydligt att behovet är stort och att många återkommer.

"Certec informerar"-dagarna vänder sig till en bred målgrupp. Det kan vara människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration. "Certec informerar" vänder sig även till människor med funktionsnedsättningar och anhöriga, till kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker.

In English

Sidansvarig:  |