lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Certecs Drömmaskinfabrik

Jag Vill... - en drömmaskin från Certecs Drömmaskinfabrik. Ladda ner och pröva!

Jag Vill... är en Windows-app som hjälper användarna att ge uttryck för sin vilja genom att peka på bilder på skärmen. Appen är hierarkisk: när man tryckt på en bild kommer ett antal nya bilder att trycka på o.s.v. Steg för steg uttrycker och preciserar man sin vilja.

  • Jag Vill... används som väljare kring många vardagliga situationer. T.ex. att välja aktivitet, välja utflyktsmål m.m.
  • Jag Vill... används som ett enkelt trycka-hända program - med bilder, filmer, ljud och musik.
  • Jag Vill... används som kommunikationsplattform - som en typ av samtalsmatta, fast på datorns bildskärm. Användaren kan fråga, svara, förmedla o.s.v.
  • Jag Vill... används som mediaspelare för att välja musik, filmer, bildspel m.m. Det är tydligt för användaren att starta det man vill lyssna eller titta på, oftast kan man göra det helt självständigt.
  • Jag Vill... används som webbsideväljare och är till stor hjälp för de användare som inte har förmågan att skriva sökorden själva. Genom att trycka på en bild startar webbläsaren, och man kommer direkt till den webbsida som är vald att starta.
  • Jag Vill... fungerar med Windows 7, Windows XP och ofta också med Windows 8. Det går bra med stationära och bärbara datorer och ofta även pekplattor. Pekskärm är att föredra, men Jag Vill... kan även användas med datormus i stället för pekskärm.
  • Jag Vill... är gratis!

 

Jag Vill... - och dess effekter hittills
Appen har fått en bred användning inom Daglig Verksamhet i Malmö. Den används också i ett flertal andra kommuner i Skåne och södra Sverige både "privat" och inom "verksamheter". 

Har du några undringar, eller vill ladda hem appen och pröva?

Tag kontakt med Björn Breidegard, epost: bjorn@breidegard.se

Jag Vill... har en egen blogg

Jag Vill...-bloggen, https://jagvillbloggen.wordpress.com, finns bl.a. manualer, instruktionsfilmer, tips och idéer. Här får du den hjälp du kan behöva för att bygga din egen Jag Vill... Här kan du också ställa frågor och få svar om Jag Vill...

Pristävling i Drömmaskiner...

Beställ din egen Drömmaskin! De bästa förslagen belönas med ett fint diplom och en mindre penningssumma - samt inte minst äran. De vinnande Drömmaskinerna kommer att byggas (i mån av rimlighet) och göras fritt tillgängliga - för alla. Så "Fundera, rita och beskriv" och skicka din beställning till mig: bjorn@breidegard.se

In English

Drömmaskiner - och deras effekter

En Drömmaskin hjälper dig att uppfylla en Dröm - att kunna göra något som tidigare varit omöjligt eller svårt, t.ex. att kunna svara Ja och Nej, hålla rätt på en inköpslista i mataffären, få hjälp att komma igång, kunna ringa upp någon genom att bara trycka på bilden av den du vill ringa, få vettiga kalenderfunktioner, kunna få en text uppläst om du har svårt att läsa, eller få hjälp att hitta hem. Listan av drömmar är näst intill oändligt lång....

Modern teknik och fortsatt teknikutveckling

Den mobila tekniken, i form av mobiltelefoner och handdatorer, blir för varje år allt kraftfullare och mångsidigare. Interaktion med högupplöst grafisk pekskärm, geststyrning, accelerometrar och vibratorer, GPS och kompass med kartor, bra kamera, OCR, talsyntes, RFID, internet, radio, tv, tal, musik m.m. börjar bli standard och allt mer är på väg. Tack vare att mobilen eller handdatorn i grunden är en programmerbar dator kan denna individanpassas genom specialprogram och därmed svara mot den berördas högsta dröm. På så sätt kan den bli till stor glädje och hjälp för många människor med olika funktionsnedsättningar.

Minimetern

Modern och billig teknik hjälper svårt hjärnskadade människor att kommunicera. Läs mer om Minimetern.

Sidansvarig: