lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Examensarbete

Vi handleder och examinerar examensarbeten inom rehabiliteringsteknik, interaktionsdesign och ibland teknisk design, oftast 30hp-examensarbeten för civilingenjörsstudenter eller industridesign-studenter. Vi handleder även examensarbeten i närliggande ämnen där vår kompetens inom interaktionsdesign och rehabilitering behövs. Det som kännetecknar examensarbetena är kopplingen mellan människa, teknik och pedagogik. Fokus är på teknikanvändningen och teknikanvändaren, i rehabiliteringsteknik särskilt teknikanvändare med funktionsnedsättningar.

Ny teknik skapar inte bara nya möjligheter. Teknik tydliggör också människors behov och tvingar oss till nya tankar - både om personerna är nöjda eller missnöjda med den teknik som utvecklas. En intressant fråga är vad som gör tekniken användvärd för den enskilda människan, men också hur vanliga tekniska lösningar kan passa en så stor grupp användare som möjligt (Universell Design).

Allmän information och blanketter för examensarbeten hittar du på examensarbetessidorna på LTH.

Särskilda instruktioner för institutionens examensarbeten hittar du på institutionens examensarbetessidor.

Exempel på tidigare examensarbeten

Interaktionsdesign

Rehabiliteringsteknik

Teknisk design

Om du söker examensarbete på skolan, gör såhär:

Om man gör examensarbetet på institutionen kan man antingen jobba med ett “eget projekt” eller vara med i ett större sammanhang genom att göra ett projekt knutet till något större forskningsprojekt. Börja t ex med att titta igenom listan med utlysta examensarbeten. Om något där passar, ta kontakt med berörd lärare eller kontaktperson. I annat fall kontaktar du en lärare du haft i en kurs i ämnet eller en kontaktperson.


Om du söker examensarbete på företag, gör såhär:

Om du vill göra examensarbete på något företag är det vanligast att du som student letar rätt på examensarbetet själv genom att kontakta företagen. Ibland har vi fått in förslag, och då försöker vi lägga ut en beskrivning på sidan med utlysta examensarbeten. Du behöver sannolikt ansöka om examensarbetet genom att kontakta företaget. Sedan kontaktar du en lärare du haft i en kurs i ämnet eller en kontaktperson.

Sidansvarig: