lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Målet i projektet är att ta fram upphandlingsstöd, dvs konkreta verktyg och metoder, som stöttar personer som arbetar med upphandling i deras arbete med att få med universell utformning i upphandlingar. Offentlig upphandling är avgörande för utformningen av en stor del av de produkter och tjänster vi som medborgare möter, men trots att det redan idag finns både konventioner och lagstiftning på plats, är det enkelt att konstatera att universell utformning inte generellt är särskilt väl implementerat i olika samhällstjänster. Stöd i form av konkreta verktyg och metoder för personer som arbetar med upphandling har därför potential att få stor inverkan på jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättning och funktionsförmåga.

Information om projektet på Malmö stads hemsida

Sidansvarig:

Kontakt

Charlotte Magnusson
docent
charlotte.magnusson@certec.lth.se 

Finansiering

Projektet stöds av Vinnova.
Vinnovas hemsida

Projekttiden löper fram till december 2021.