lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning handlar om hur allt nytt som tas fram i samhället ska kunna användas av alla personer, utan särskilda anpassningar. Med Universell utformning går det att skapa inkluderande design som inte särbehandlar olika grupper av människor. 

Projektet Universell utformning på Skånska museer handlade om vad införandet av Universell utformning kan betyda i musei-sammanhang. I projektet genomförde vi sex olika workshopar, där deltagarna bland annat letade efter exempel och diskuterade hur dessa följer eller bryter mot Universell utformning. Deltagarna bestod av personal på museerna och medlemmar i HSO Skånes olika medlemsorganisationer. 

Sidansvarig:

Projektet Universell utformning på Skånska museer genomfördes under 2017 som en samverkan mellan HSO Skåne, Certec och museerna Kulturen i Lund och Regionmuseet i Kristianstad. 

Kontaktperson på Certec:

Per-Olof Hedvall
per-olof.hedvall@certec.lth.se