lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projekt STARR

Teknik för att minska risken för en andra stroke genom att erbjuda råd och stöd i hemmet

Projekt STARR (Stroke, Technology And Risk Reduction) fokuserar på att hjälpa den som haft en stroke att hantera kända riskfaktorer för att förebygga att personen får ytterligare en stroke. Det finns uppskattningar som säger att upp till 90% av fallen av sekundär stroke kan förhindras om dessa riskfaktorer hanteras bättre. STARR kommer att utveckla ett lättanvänt och modulärt system som informerar personer som haft en stroke om riskfaktorer, och hur dessa påverkas av olika dagilga aktiviteter (till exempel medicinering, aktivitet och motion eller diet).
 
STARR är ett europeiskt forskningprojekt som får 4.5 miljoner euro från forskningsprogrammet Horizon 2020. I konsortiet finns deltagare från sju länder: en strokeförening, företag inom hälsosektorn, vårdinrättningar samt flera forskargrupper (varav Certec är en).

Sidansvarig:

STARR-projektet startade 2016 och pågår till 2019. 

Kontakt

Charlotte Magnusson
charlotte.magnusson@certec.lth.se

Projektets hemsida:
http://www.starrproject.org