lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Skolkontakten

Skolkontakten – Universellt utformat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan

Tänk om varje förälder kunde få skolinformation från lärare på precis det sätt som passar bäst – oavsett funktionsuppsättning och familjesituation. Och tänk om varje förälder kan ange sina individuella önskemål inför möten på skolan en gång för alla.

Syftet med projektet "Skolkontakten - Samlat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan" är att skapa bättre och individanpassade förutsättningar för vårdnadshavare att följa med, stödja och vara delaktiga i sina barns skolgång, lärande och utveckling.

Vi arbetar i nära samarbete med vårdnadshavare och lärare för att ta reda på hur informationsflödena mellan hem och skola fungerar idag och tar reda på hur vårdnadshavare föredrar att få sin information och kommunicera med skolan. Slutprodukten ska bli en kravlista som kommuner kan använda vid upphandling och förbättringar av sina skoldatasystem. Vi kommer också att ta fram ett antal exempel (prototyper) på hur ett sådant informationssystem kan se ut och en tidplan för införandet i Lunds grundskolor.

Projektet pågår från september 2015 till februari 2017 och genomförs tillsammans med Lunds skolors IKT-team, Funka och Unikum. Finansiär: Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer på projektets externa hemsida skolkontakten.se

 

 

Sidansvarig:

Projektet Skolkontakten pågick mellan september 2015 och februari 2017 

Kontakt

Håkan Eftring
hakan.eftring@certec.lth.se

Kirsten Rassmus-Gröhn
kirre@certec.lth.se