lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rätt från början

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning (ofta förkortat UU), både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. 

Rätt från början är ett treårigt projekt om Universell utformning som drivs av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec och med stöd av Arvsfonden. Rätt från början vill bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla genom att

  • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
  • bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är det rättighetsperspektiv som tydliggörs i FN:s Funktionsrättskonvention (pdf), men även aktuell forskning och utveckling. 

Projektet kommer att fokusera på tre områden som är av stor betydelse för alla människor och också naturligt är förutsättningar för varandra. De tre områdena är centrala i politiken och ständigt aktuella – utbildning, arbete och bostad.

Utbildning: Valet att fokusera på högskola/universitet har ett dubbelt värde; dels att öka möjligheten för studenter med funktionsnedsättning att studera samt att nå till exempel lärarutbildningar.
Särskild samarbetspartner i denna del är Certec vid Lunds Tekniska Högskola.

Bostäder: Valet att fokusera på bostäder är aktuellt eftersom byggregler för att underlätta byggandet pågår i den politiska diskussionen. I denna diskussion är det viktigt att frågan om universell utformning får utrymme.
Särskild samarbetspartner i denna del är Ikano Bostad.

Arbete: Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig. Särskild samarbetspartner i denna del är Akademikerförbundet SSR.


Läs mer på projektets externa hemsida: rattfranborjan.nu


Sidansvarig:

Kontakt på Certec

Kirsten Rassmus-Gröhn
Docent
kirsten.rassmus-grohn@certec.lth.se
046 - 222 03 50

Per-Olof Hedvall
Docent
per-olof.hedvall@certec.lth.se 
046 - 222 40 94


Projektet löper 2019-2022.

"Rätt från början" Finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Projektet kommer att samarbeta med Ikano Bostad, Akademikerförbundet SSR och ABF.