lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

NiviNavi - lekfull navigationsträning

NiviNavi är en förkortning av Nyskapande icke-visuella navigationsspel. NiviNavi-projektet pågick 2010 – 2011.

Tre skärmbilder på NiviNavi-spelet. En lada med många djur utanför, en bonde med högaffel och en lada helt tom på djur.
barn står med armen utsträckt framför sig
Mobilen används för att scanna med, och ett ljud ändrar karaktär beroende på om man pekar på ett djur, eller inte.

I projektet tog vi fram ett navigationsspel på iPhone som kan användas både av seende och synskadade barn (och vuxna). Spelet och vårt arbetssätt att ta fram det är nyskapande på flera sätt. Dels är detta projekt första försöket att använda ett platsbaserat spel (spel med GPS) för navigationsträning, och dels är delar av spelkoncept och icke visuell interaktionsdesign ny. Vi har dessutom tagit fram spelet i nära samarbete med barn och ungdomar.

Storyn i spelet bygger på att en bonde har blivit av med sina djur och behöver hjälp med att hitta dem igen innan den (elaka) professorn gör det. Mobiltelefonen används som scanner och hjälper till att lokalisera djuret. När man kommer nära det så kan man fånga det genom att "håva" med mobiltelefonen.

Medverkande i projektet:

Do-Fi (spelföretag i Malmö)

Certec, kontaktperson Kirsten Rassmus-Gröhn

Synenhetens barn- och ungdomsteam, Region Skåne, Lund

Mobile Life och Stockholms Universitet

 

 

Sidansvarig: