lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Mitt liv, mina ord

Det saknas idag rutiner och kunskap om hur man ska kunna stödja utvecklingen av ordförrådet för personer som är beroende av högteknologiska hjälpmedel för att kunna uttrycka sig. Ofta är det personer i den nära omgivningen som behöver lägga in de nya orden i hjälpmedlet, till exempel familjemedlemmar, assistenter eller lärare. Men vem ska bestämma vilka ord det ska vara, och vilka behövs och önskas av användaren?

Den som inte själv kan prata och inte kan läsa och skriva kan ha svårt att berätta vilka ord som saknas och kan ofta inte hantera den del av hjälpmedlet där man gör anpassningar och lägger in den nya orden. Få samtalshjälpmedel är utformade med tanke på att användaren ska kunna göra sådant själv.

Om projektet Mitt liv, mina ord

I projektet Mitt liv, mina ord arbetar vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel.

Projektet startade i augusti 2018 och drivs av Föreningen Furuboda, i samarbete med Furuboda Assistans, Intressegruppen för Assistansberättigade, FUB i Lund med omnejd, föreningen ISAAC-Sverige och Certec vid Lunds universitet, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

I projektgruppen för Mitt liv, mina ord finns fyra medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel för kommunikation: logopederna Håkan Larsson och Bitte Rydeman (som också är projektledare), arbetsterapeut Ulla Ekeberg och Philip Fransson, som är en erfaren hjälpmedelsanvändare. Philip kommunicerar med Bliss och styr sina hjälpmedel med huvudmus


Läs mer om Mitt liv, mina ord på projektets externa hemsida


Sidansvarig:

Kontakt

Bitte Rydeman
universitetslektor, logoped
bitte.rydeman@certec.lth.se 
0706 - 44 24 04 

Projektet löper 2018-2021

"Mitt liv, mina ord" drivs av Föreningen Furuboda, i samarbete med Furuboda Assistans, Intressegruppen för Assistansberättigade, FUB i Lund med omnejd, föreningen ISAAC-Sverige och Certec vid Lunds universitet, med stöd från Allmänna Arvsfonden.