lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Minimetern - en drömmaskin från Certecs drömmaskinfabrik

Modern och billig teknik hjälper svårt hjärnskadade människor att kommunicera

Att sakna förmågan att kommunicera är en av de svåraste funktionsnedsättningar en människa kan ha. Att få möjligheten att uttrycka sin vilja, önskningar och behov genom att kunna uttrycka Ja eller Nej är ett mycket stort steg framåt. Minimeterns rullande klot med sin kontinuerliga visuella och auditiva återkoppling ger svårt hjärnskadade människor denna möjlighet genom att de styr det rullande Ja-Nej-klotet med små huvud- eller armvridningar.  

Minimetern finns idag på riktigt - och programvaran är gratis

Idag, efter mer än tio års utvecklingsarbete, finns det ett adekvat kommunikations-hjälpmedel: Minimetern - liksom en väl utvecklad pedagogik, teknik och erfarenhet från provanvändning med ett femtontal användare, företrädesvis i Skåne men även Småland, Göteborg och Karlstad. Ännu fler skulle vilja vara med, och bara under senaste månaderna har ett par tre nya intressenter hört av sig. Minimeterprojektet finansierades åren 2005-2008 av Allmäna arvsfonden och för närvarande i två år av Sparbanken Finn Framtidsstiftelse.

Läs Slutredovisningen till Arvsfonden för att få vet mera!

Och vill du veta ännu mera, läs om Minimetern i min doktorsavhandling Att göra för att förstå.

Och är du fortfarande nyfiken och vill veta mer, kontakt med mig: Björn Breidegard på epost bjorn@breidegard.se

Minimetern i användning

Emma Nilsson, Marigona Gashi och Magnus Jardby använder Minimetern för Ja-Nej-kommunikation och för att räkna, titta på bilder och lyssna på musik.

Tre sevärda Minimeterfilmer

Se filmerna (det tar några minuter att ladda ner - men det är det värt) med Emma Nilsson och Marigona Gashi. I den första delen styr Emma Minimetern med sitt högra lillfinger. I den andra delen, åtta  år senare, kan Emma svara Ja och Nej med hjälp av Minimeterns rullande klot. Den tredje delen visar hur Marigona svarar på frågor med rullande klotet. Lyssna noga efter tredje frågan där hon av misstag svarar fel och snabbt korrigerar sig - och säger Ja två gånger - hennes första ord på 12 år!

Dagens mobila Minimeter - vad som behövs

Dagens mobila Minimeter är baserad på en bärbar dator. Minimetern styrs antingen genom rörelser, t.ex. huvud-vridningar som fångas upp av video-kameran (på bildskärmens överkant) eller med hjälp av tryckknappsfunk-tioner, t.ex. de båda stora röda och gröna tryckknapparna på bilden. Med gamepaden (den blå till höger om datorn) kan användarens medhjälpare styra många av Minimeterns funktion-er, och även interagera med användaren.

 

 

Sidansvarig: